Uredi    naraščajočepadajoče

Krt 197
Christophe Dejours, Jean-Philippe Deranty, Emmanuel Renault in Nicholas H. Smith,
Vrnitev dela v kritični teoriji
Sebstvo, družba, politika
25,00/20,00
Krt 196
Kaja Kraner,
Kronopolitika umetnosti
Spremembe v estetski vzgoji od moderne do sodobne umetnosti
25,00/20,00
Krt 195
Mickaël Labbé,
Zavzemimo prostor
Proti arhitekturi prezira
22,00/17,60
Krt 194
Jocelyn Maclure, Charles Taylor,
Laičnost in svoboda vesti
20,00/16,00
Krt 193
Havi Carel,
Bolezen
Krik mesa
22,00/17,60
Krt 192
Jessa Crispin,
Zakaj nisem feministka
Feministični manifest
15,00/12,00
Krt 191
Franck Fischbach ,
Kaj je socialistična vlada?
Kar je živo in kar je mrtvo v socializmu
22,00/17,60
Krt 190
Stefan Collini,
Zakaj potrebujemo univerze?
25,00/20,00
Krt 189
Patrick Schreiner,
Podreditev kot svoboda
Življenje v neoliberalizmu
17,00/13,60
Krt 188
Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek,
Kontingenca, hegemonija, univerzalnost
25,00/20,00
Krt 187
Philipp Sarasin,
Zgodovinopisje in analiza diskurza
22,00/17,60
Krt 186
Timothy Morton,
Hiperobjekti
Filozofija in ekologija po koncu sveta
25,00/20,00
Krt 185
David Van Reybrouck,
Proti volitvam
20,00/16,00
Krt 184
Guy Standing,
Prekariat
Nevarni novi razred
25,00/20,00
Krt 183
Andreas Gelhard,
Kritika kompetence
20,00/16,00
Krt 182
Wolfgang Reinhard,
Zgodovina moderne države
Od začetkov do sedanjosti
17,00/13,60
Krt 181
Frank Furedi,
Zapravljeno
Zakaj šola ne izobražuje več
25,00/20,00
Krt 180
Grégoire Chamayou,
Teorija drona
22,00/17,60
Krt 179
Axel Honneth,
Ideja socializma
Poskus aktualizacije
20,00/16,00
Krt 178
Dominique Pestre,
Proti znanosti
Politike in znanja sodobnih družb
22,00/17,60
Krt 177
Žiga Vodovnik,
Demokracija kot glagol
20,00/16,00
Krt 176
Stephan Lessenich,
Ponovno izumljanje socialnega
Socialna država v prožnem kapitalizmu
22,00/17,60
Krt 175
Anne Fausto-Sterling,
Biološki/družbeni spol
Biologija v družbi
20,00/16,00
Krt 174
George Monbiot,
Naprej k naravi
V iskanju očaranosti na mejah ponovne naturalizacije
25,00/20,00
Krt 173
Boris Buden,
Cona prehoda
O koncu postkomunizma
22,00/17,60
Krt 172
Marko Štempihar,
Portret nomada
Deleuzova socialna filozofija
15,00/15,00
Krt 171
Colin Crouch,
Postdemokracija
20,00/16,00
Krt 170
Vasja Badalič,
Teror »trajne svobode«
Vojna v Afganistanu in Pakistanu
15,00/15,00
Krt 169
Simone de Beauvoir,
Drugi spol - RAZPRODANO
Dva zvezka: Dejstva in miti; Doživeta izkušnja
40,00/32,00
Krt 168
Raewyn Connell,
Moškosti
30,00/24,00
Krt 167
Franck Fischbach,
Brez predmeta
Kapitalizem, subjektivnost, odtujitev
15,00/15,00
Krt 166
Joseph Vogl,
Prikazen kapitala
15,00/15,00
Krt 165
Tea Logar,
Ljudje kot sredstva
Izkoriščanje v osebnih odnosih
22,00/17,60
Krt 164
Catherine Malabou,
Bodi moje telo!
Dialektika, dekonstrukcija, spol
15,00/15,00
Krt 163
UTD v Sloveniji
Premisleki, stališča, dokumenti
15,00/15,00
Krt 162
Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottavi,
O pogojih vzgoje - RAZPRODANO
/0,00
Krt 161
Martin Balluch,
Upor v demokraciji
Državljanska nepokorščina in konfrontacijske kampanje
15,00/15,00
Krt 160
Antologija anarhizma 3
15,00/15,00
Krt 159
Kojin Karatani,
Transkritika
O Kantu in Marxu
15,00/15,00
Krt 158
Eva Illouz,
Hladne intimnosti
Oblikovanje čustvenega kapitalizma
8,00/8,00
Krt 157
Friderik Klampfer,
Cena življenja
Razprave iz bioetike
15,00/15,00
krt 156
George Monbiot,
Vroče
Kako ustaviti pregrevanje planeta
15,00/15,00
Krt 155
Renata Salecl,
Disciplina kot pogoj svobode
RAZPRODANO!
0,00/0,00
Krt 154
Vasja Badalič,
Za 100 evrov na mesec
Proizvodni sistem globalnega kapitalizma
15,00/15,00
Krt 153
Mladen Dolar,
Kralju odsekati glavo
Foucaultova dediščina
15,00/15,00
Krt 152
Kieran Egan,
Zgodovina pedagoške zmote
Naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweyja in Jeana Piageta
15,00/15,00
Krt 151
Harry G. Frankfurt,
Razlogi ljubezni
15,00/15,00
Krt 150
Fojbe
Primer psihopatološke recepcije zgodovine
8,00/8,00
Krt 149
Marcia Angell,
Resnica o farmacevtskih podjetjih
Kako nas zavajajo in kaj lahko ob tem storimo
8,00/8,00
Krt 148
Mark Mazower,
Balkan - RAZPRODANO
Od konca Bizanca do danes
0,00/0,00
Krt 147
Nicholas Agar,
Popolna kopija
Razpletanje razprave o kloniranju
8,00/8,00
Krt 146
Andrew Sullivan,
Domala normalen
Argument o homoseksualnosti
8,00/8,00
Krt 145
Olivier Roy,
Globalizirani islam
8,00/8,00
Krt 144
Axel Honneth,
Trpeti zaradi nedoločnosti
Reaktualizacija Heglove Pravne filozofije
8,00/8,00
Krt 143
Jeremy Rifkin,
Konec dela
Zaton svetovne delavske sile in nastop posttržne dobe
17,00/17,00
Krt 142
Clive Hamilton,
Fetiš rasti
8,00/8,00
Krt 141
Paul Feyerabend,
Spoznanje za svobodne ljudi
8,00/8,00
Krt 140
Zbornik,
O urbanizmu
Kaj se dogaja s sodobnim mestom?
17,00/17,00
Krt 139
Uredila Sašo Dolenc in Luka Omladič,
Kvarkadabra gre v kino
Eseji o znanosti na filmu in v življenju
8,00/8,00
Krt 138
Ur. Zdravko Kobe in Igor Pribac,
Prava poroka?
12 razmišljanj o zakonski zvezi
8,00/8,00
Krt 137
Zdenko Kodelja,
O pravičnosti v izobraževanju
8,00/8,00
Krt 136
Ur. Igor Primorac,
Terorizem
Filozofska vprašanja
8,00/8,00
Krt 135
Carlo Formenti,
Ne-ekonomija.
Digitalna ekonomija in paradoksi intelektualne lastnine
8,00/8,00
Krt 134
Jean Anthelme Brillat-Savarin,
Fiziologija okusa ali Meditacije o transcedentalni gastronomiji
8,00/8,00
Krt 133
Anthony D. Smith,
Nacionalizem
Teorija, ideologija, zgodovina
8,00/8,00
Krt 132
Lawrence Lessig,
Svobodna kultura
Narava in prihodnost ustvarjalnosti
8,00/8,00
Krt 131
Christian Laval,
Šola ni podjetje
Neoliberalni napad na javno šolstvo
8,00/8,00
Krt 130
Zbornik,
Študije o korpusnem jezikoslovju
8,00/8,00
Krt 129
Philippe Van Parijs,
Brezplačno kosilo za vse?
Predlog univerzalnega temeljnega dohodka
8,00/8,00
Krt 128
David Rieff,
Ležišče za noč
Humanitarnost v krizi
8,00/8,00
Krt 127
Kvarkadabra,
Zakaj je nebo modro?
Začasni odgovori na večna vprašanja
0,00/0,00
Krt 126
Jean-Claude Milner,
Strukturalizem
Liki in paradigma
8,00/8,00
Krt 125
Paolo Virno ,
Slovnica mnoštva
K analizi oblik sodobnega življenja
8,00/8,00
Krt 124
Ulrich Beck,
Kaj je globalizacija?
Zmote globalizma — odgovori na globalizacijo
8,00/8,00
Krt 123
John Harris,
Vrednost življenja
Uvod v medicinsko etiko
8,00/8,00
Krt 122
Étienne Balibar,
Marxova filozofija
8,00/8,00
Krt 121
Igor Primorac,
Etika in seks
8,00/8,00
Krt 120
Jeremy Rifkin,
Stoletje biotehnologije
Kako bo trgovina z geni spremenila svet
8,00/8,00
Krt 119
Pierre Bourdieu,
Na televiziji
8,00/8,00
Krt 118
Stephen Jay Gould,
Za-mera človeka
8,00/8,00
Krt 117
Robert Kurz,
Svet kot volja in dizajn
Postmoderna levica in estetizacija krize
8,00/8,00
Krt 116
Jon Elster,
Kislo grozdje
Študije o subverziji racionalnosti
8,00/8,00
Krt 115
Jean Léon Beauvois,
Razprava o liberalni sužnosti
Analiza podrejanja
8,00/8,00
Krt 114
Michel de Pracontal,
Vojna proti tobaku
8,00/8,00
Krt 113
Zbornik,
Primer Heidegger
Besede, dejstva, misli
8,00/8,00
Krt 112
Luc Ferry,
Novi ekološki red
Drevo, žival in človek
8,00/8,00
Krt 111
Angela Vode,
Spomin in pozaba
Zbrana dela Angele Vode/III. knjiga
8,00/8,00
Krt 110
Angela Vode,
Značaj in usoda
Zbrana dela Angele Vode/II. knjiga
8,00/8,00
Krt 109
Angela Vode,
Spol in upor
Zbrana dela Angele Vode/I. knjiga
8,00/8,00
Krt 108
Srečo Dragoš,
Katolicizem na Slovenskem
Socialni koncepti do druge svetovne vojne
8,00/8,00
Krt 107
Zbornik,
Kaj je metafora?
8,00/8,00
Krt 106
Robert A. Dahl,
Uvod v teorijo demokracije
8,00/8,00
Krt 105
Ali H. Žerdin,
Generali brez kape
Čas odbora za varstvo človekovih pravic
8,00/8,00
Krt 104
Thomas Luckmann,
Nevidna religija
8,00/8,00
Krt 103
Zbornik,
Kaspar Hauser
8,00/8,00
Krt 102
Zbornik,
Tocqueville in demokracija
Študije o
8,00/8,00
Krt 101
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki II
8,00/8,00
Krt 100
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki I
8,00/8,00
Krt 99
Jože P. Damijan,
Majhne države v svetovni trgovini
8,00/8,00
Krt 98
Gordon Tullock,
Družbena dilema
Ekonomija vojne in revolucije
8,00/8,00
Krt 97
Apicij,
Umetnost kuhanja
8,00/8,00
Krt 96
Zbornik,
Volilni sistemi
8,00/8,00
Krt 95
Zdenko Kodelja,
Objekt vzgoje
8,00/8,00
Krt 94
Gorazd Makarovič,
Slovenci in čas
Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja
8,00/8,00
Krt 93
Kenneth James Dover,
Grška homoseksualnost
8,00/8,00
Krt 92
Gregor Tomc,
Profano
Kultura v modernem svetu
8,00/8,00
Krt 91
Jacques Derrida,
Izbrani spisi
8,00/8,00
Krt 90
Carl Schmitt,
Tri razprave
8,00/8,00
Krt 89
Anka Vidovič Miklavčič,
Mladina med nacionalizmom in katolicizmom
Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929—1941 v jugoslovanskem delu Slovenije
8,00/8,00
Krt 88
John Stuart Mill,
O svobodi
/0,00
Krt 87
Zbornik,
Ženska v grški drami
8,00/8,00
Krt 86
Nancy Friday,
Zaljubljeni moški
Moške seksualne fantazije: zmaga ljubezni nad gnevom
/0,00
Krt 85
Mary Wollstonecraft,
Zagovor pravic ženske ... ter kritične opazke o političnih in moralnih vprašanjih
8,00/8,00
Krt 84
Zbornik,
Sodobni liberalizem
/0,00
Krt 83
Avrelij Avguštin,
Zakonski stan in poželenje
8,00/8,00
Krt 82
Jelica Šumič-Riha, Rado Riha,
Pravo in razsodna moč
Od avtoritete brez jamstva do pravila brez opore
8,00/8,00
Krt 81
Vlasta Jalušič,
Dokler se ne vmešajo ženske
Ženske, revolucije in ostalo
/0,00
Krt 80
Zbornik,
Politika kot poklic
8,00/8,00
Krt 79
Zbornik,
Študije o etnonacionalizmu
0,00/0,00
Krt 78
Nancy Friday,
Moj skrivni vrtiček
Ženske seksualne fantazije
/0,00
Krt 77
Marjan Dolgan in Miran Hladnik,
Fuk je Krajncem v kratek čas
Antologija slovenske pornografske poezije
/0,00
Krt 76
Igor Zabel,
Druga narava
Eseji o slikarstvu Emerika Bernarda
/0,00
Krt 75
Renata Salecl,
Disciplina kot pogoj svobode
/0,00
Krt 74
Zbornik,
Nore ženske - RAZPRODANO
0,00/0,00
Krt 73
Hannah Arendt,
Vita Activa - RAZPRODANO
0,00/0,00
Krt 72
Martin Jay,
Adorno
8,00/8,00
Krt 71
Stephen Jay Gould,
Darwinova revolucija
/0,00
Krt 70
Zbornik,
Vsi Tukididovi možje
Sodobne teorije zgodovinopisja
/0,00
Krt 69
Friedrich August von Hayek,
Usodna domišljavost - RAZPRODANO
Napake socializma
/0,00
Krt 68
Edmund Burke,
Razmišljanja o revoluciji v Franciji
... in o ravnanju nekaterih londonskih družb v zvezi s tem dogodkom
8,00/8,00
Krt 67
Maximilien Robespierre,
Izbrani spisi
8,00/8,00
Krt 66
Pavel Zgaga,
Grudrisse
Od renesanse do krize marksizma
/0,00
Krt 64
John Keane,
Despotizem in demokracija
Civilna družba od zgodnje moderne do poznega socializma
8,00/8,00
Krt 63
David Held,
Modeli demokracije
/0,00
Krt 62
Richard Plant,
Rožnati trikotnik
Nacistična vojna proti homoseksualcem
/0,00
Krt 61
Martin Berishaj,
Mednarodni pomen Prizrenske lige
/0,00
Krt 60
Rosalind Coward,
Ženska želja
/0,00
Krt 59
Zbornik,
Vzgoja med gospostvom in analizo
8,00/8,00
Krt 58
Michel Foucault,
Vednost-oblast-subjekt
/0,00
Krt 57
Marjan Dolgan,
Slovenska muza pred prestolom
Antologija slovenske slavilne državniške poezije
0,00/0,00
Krt 56
Tonči Kuzmanić,
Labinski štrajk
Paradigma začetka konca
/0,00
Krt 55
Aleš Debeljak,
Melanholične figure
Eseji o književnosti
/0,00
Krt 54
Gregor Tomc,
Druga Slovenija
Zgodovina mladinskih gibanj na Slovenskem v 20. stoletju
/0,00
Krt 53
Marcel Štefančič, jr.,
Najboljša leta našega življenja
/0,00
Krt 52
Manfredo Tafuri,
Benetke in renesansa
Religija, znanost, arhitektura
8,00/8,00
Krt 51
Gunnar Heinsohn, Otto Steiger,
Uničenje modrih žensk
Prispevki k teoriji in zgodovini prebivalstva in otroštva
/0,00
Krt 50
György Konrad,
Antipolitka
Srednjeevropske meditacije
/0,00
Krt 49
Bojan Baskar,
Latinščine, prosim! Latinščina in njeno izganjanje na Slovenskem, 1849-1987
/0,00
Krt 48
Janez Koželj/Aleš Vodopivec,
Tipologija mestne stanovanjske arhitekture in njena sovisnost z morfologijo mestnega prostora/Vprašanja umetnosti gradnje
/0,00
Krt 47
Zbornik,
Oikos in drugo
Od Adolfa Loosa do Ludwiga Wittgensteina
/0,00
Krt 46
Zbornik,
Kosovo-Srbija-Jugoslavija
/0,00
Krt 45
Susan Brownmiller,
Proti naši volji
Moški, ženske in posilstvo
/0,00
Krt 44
Zbornik,
Pozdravi iz Babilona
Ameriška subkulturna teoretska scena
/0,00
Krt 43
Dušan Plut,
Slovenija- zelena dežela ali pustinja?
/0,00
Krt 42
Džuli Šviga,
Rdeča zloba
/0,00
Krt 41
Igor Omerza,
Ricardova teorija vrednosti
/0,00
Krt 40
Vladimir Šeks,
Intimni dnevnik in razmišljanja
Načrt premisleka za jetniške spomine
/0,00
Krt 39
Braco Rotar,
Pigmalionova pregreha
/0,00
Krt 38
digitalna verzija,
Antologija anarhizma 2
/0,00
Krt 37-38
Zbornik,
Antologija anarhizma
/0,00
Krt 37
digitalna verzija,
Antologija anarhizma 1
/0,00
Krt 36
Ernest Mandel,
Desetletje krize (1974-1984)
/0,00
Krt 35
Simon Frith,
Zvočni učinki
Mladina, brezdelje in politika rock and rolla
/0,00
Krt 34
Silva Mežnarić,
"Bosanci." A kuda idu Slovenci nedeljom?
/0,00
Krt 33
Mirjam Milharčič Hladnik, Janez Šušteršič,
Šolska reforma je papirnati tiger
/0,00
Krt 30-32
Janez Trdina,
Podobe prednikov
... pohujšljive za vsakega...,
8,00/8,00
Krt 29
Zbornik,
Pogledi na Sovjetsko zvezo
/0,00
Krt 28
Zbornik,
Boj proti delu
/0,00
Krt 27
Zbornik,
Socialistična civilna družba?
/0,00
Krt 26
Zbornik,
O ženski in ženskem gibanju
/0,00
Krt 25
Dana Mesner, Stane Andolšek,
Solidranošć v poljski krizi 1980-82
/0,00
Krt 24
Manfredo Tafuri,
Projekt in utopija
/0,00
Krt 23
Geoffrey Kay,
Razvitost in nerazvitost
/0,00
Krt 22
Antonio Negri,
Antonio Negri/Gospostvo in sabotaža/Marx onkraj Marxa
/0,00
Krt 21
Karl Marx,
Cenzura in svoboda tiska
/0,00
Krt 20
Lesley Doyal,
Politična ekonomija zdravja
/0,00
Krt 19
Hubert Požarnik,
Alternative
/0,00
Krt 18
Pavel Gantar,
Urbanizem, družbeni konflikti, planiranje
/0,00
Krt 17
Zbornik,
Punk pod Slovenci
/0,00
Krt 16
Igor Bavčar, Srečo Kirn, Bojan Korzika,
Kapital in delo v SFRJ
/0,00
Krt 15
Mike Brake,
Sociologija mladinske kulture
/0,00
Krt 14
Wilhelm Reich,
Sexpol
/0,00
Krt 13
Zbornik,
Delavska opozicija
/0,00
Krt 12
Jasna Fischer,
Čas vesolniga socialnega punta se bliža.
Socialna in politična zgodovina delavskega gibanja v Ljubljani od začetkov do leta 1889
/0,00
Krt 11
Friedrich Engels, Karl Marx,
Kritika malomeščanskega socializma
/0,00
Krt 10
Alfred Sohn-Rethel/Leo Šešerko,
Duševno in telesno delo/Naravoslovje in blagovna forma
/0,00
Krt 9
Ciril Baškovič,
ČSSR 1968
/0,00
Krt 8
Johann Most,
Marksizem in komunizem in
/0,00
Krt 7
Aleksandra Kollontaj,
Ženska v socializmu
/0,00
Krt 6
Tomaž Mastnak,
H kritiki stalinizma
/0,00
Krt 4
Zbornik,
Študentsko gibanje 1968/1972
/0,00
Krt 3
Michael Mauke,
Marxova in Engelsova teorija razredov
/0,00
Krt 2
Friedrich Engels,
Proti zaroti molka
Spisi o Marxovem Kapitalu I
/0,00
Krt 1
Steinar Kvale,
Izpiti in gospostvo
/0,00