Uredi    naraščajočepadajoče

Krt 197
Christophe Dejours, Jean-Philippe Deranty, Emmanuel Renault in Nicholas H. Smith,
Vrnitev dela v kritični teoriji
Sebstvo, družba, politika
25,00/20,00
Krt 196
Kaja Kraner,
Kronopolitika umetnosti
Spremembe v estetski vzgoji od moderne do sodobne umetnosti
25,00/20,00
Krt 195
Mickaël Labbé,
Zavzemimo prostor
Proti arhitekturi prezira
22,00/17,60
Krt 193
Havi Carel,
Bolezen
Krik mesa
22,00/17,60
Krt 192
Jessa Crispin,
Zakaj nisem feministka
Feministični manifest
15,00/12,00
Krt 191
Franck Fischbach ,
Kaj je socialistična vlada?
Kar je živo in kar je mrtvo v socializmu
22,00/17,60
Krt 190
Stefan Collini,
Zakaj potrebujemo univerze?
25,00/20,00
Krt 188
Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek,
Kontingenca, hegemonija, univerzalnost
25,00/20,00
Krt 187
Philipp Sarasin,
Zgodovinopisje in analiza diskurza
22,00/17,60
Krt 186
Timothy Morton,
Hiperobjekti
Filozofija in ekologija po koncu sveta
25,00/20,00
Krt 185
David Van Reybrouck,
Proti volitvam
20,00/16,00
Krt 184
Guy Standing,
Prekariat
Nevarni novi razred
25,00/20,00
Krt 183
Andreas Gelhard,
Kritika kompetence
20,00/16,00
Krt 182
Wolfgang Reinhard,
Zgodovina moderne države
Od začetkov do sedanjosti
17,00/13,60
Krt 181
Frank Furedi,
Zapravljeno
Zakaj šola ne izobražuje več
25,00/20,00
Krt 180
Grégoire Chamayou,
Teorija drona
22,00/17,60
Krt 179
Axel Honneth,
Ideja socializma
Poskus aktualizacije
20,00/16,00
Krt 178
Dominique Pestre,
Proti znanosti
Politike in znanja sodobnih družb
22,00/17,60
Krt 177
Žiga Vodovnik,
Demokracija kot glagol
20,00/16,00
Krt 176
Stephan Lessenich,
Ponovno izumljanje socialnega
Socialna država v prožnem kapitalizmu
22,00/17,60
Krt 175
Anne Fausto-Sterling,
Biološki/družbeni spol
Biologija v družbi
20,00/16,00
Krt 173
Boris Buden,
Cona prehoda
O koncu postkomunizma
22,00/17,60
Krt 172
Marko Štempihar,
Portret nomada
Deleuzova socialna filozofija
15,00/15,00
Krt 171
Colin Crouch,
Postdemokracija
20,00/16,00
Krt 170
Vasja Badalič,
Teror »trajne svobode«
Vojna v Afganistanu in Pakistanu
15,00/15,00
Krt 169
Simone de Beauvoir,
Drugi spol - RAZPRODANO
Dva zvezka: Dejstva in miti; Doživeta izkušnja
40,00/32,00
Krt 168
Raewyn Connell,
Moškosti
30,00/24,00
Krt 167
Franck Fischbach,
Brez predmeta
Kapitalizem, subjektivnost, odtujitev
15,00/15,00
Krt 166
Joseph Vogl,
Prikazen kapitala
15,00/15,00
Krt 165
Tea Logar,
Ljudje kot sredstva
Izkoriščanje v osebnih odnosih
22,00/17,60
Krt 164
Catherine Malabou,
Bodi moje telo!
Dialektika, dekonstrukcija, spol
15,00/15,00
Krt 163
UTD v Sloveniji
Premisleki, stališča, dokumenti
15,00/15,00
Krt 161
Martin Balluch,
Upor v demokraciji
Državljanska nepokorščina in konfrontacijske kampanje
15,00/15,00
Krt 160
Antologija anarhizma 3
15,00/15,00
Krt 159
Kojin Karatani,
Transkritika
O Kantu in Marxu
15,00/15,00
Krt 158
Eva Illouz,
Hladne intimnosti
Oblikovanje čustvenega kapitalizma
8,00/8,00
Krt 157
Friderik Klampfer,
Cena življenja
Razprave iz bioetike
15,00/15,00
krt 156
George Monbiot,
Vroče
Kako ustaviti pregrevanje planeta
15,00/15,00
Krt 155
Renata Salecl,
Disciplina kot pogoj svobode
RAZPRODANO!
0,00/0,00
Krt 154
Vasja Badalič,
Za 100 evrov na mesec
Proizvodni sistem globalnega kapitalizma
15,00/15,00
Krt 152
Kieran Egan,
Zgodovina pedagoške zmote
Naša progresivistična dediščina od Herberta Spencerja do Johna Deweyja in Jeana Piageta
15,00/15,00
Krt 150
Fojbe
Primer psihopatološke recepcije zgodovine
8,00/8,00
Krt 149
Marcia Angell,
Resnica o farmacevtskih podjetjih
Kako nas zavajajo in kaj lahko ob tem storimo
8,00/8,00
Krt 148
Mark Mazower,
Balkan - RAZPRODANO
Od konca Bizanca do danes
0,00/0,00
Krt 147
Nicholas Agar,
Popolna kopija
Razpletanje razprave o kloniranju
8,00/8,00
Krt 146
Andrew Sullivan,
Domala normalen
Argument o homoseksualnosti
8,00/8,00
Krt 145
Olivier Roy,
Globalizirani islam
8,00/8,00
Krt 143
Jeremy Rifkin,
Konec dela
Zaton svetovne delavske sile in nastop posttržne dobe
17,00/17,00
Krt 141
Paul Feyerabend,
Spoznanje za svobodne ljudi
8,00/8,00
Krt 140
Zbornik,
O urbanizmu
Kaj se dogaja s sodobnim mestom?
17,00/17,00
Krt 138
Ur. Zdravko Kobe in Igor Pribac,
Prava poroka?
12 razmišljanj o zakonski zvezi
8,00/8,00
Krt 136
Ur. Igor Primorac,
Terorizem
Filozofska vprašanja
8,00/8,00
Krt 135
Carlo Formenti,
Ne-ekonomija.
Digitalna ekonomija in paradoksi intelektualne lastnine
8,00/8,00
Krt 134
Jean Anthelme Brillat-Savarin,
Fiziologija okusa ali Meditacije o transcedentalni gastronomiji
8,00/8,00
Krt 133
Anthony D. Smith,
Nacionalizem
Teorija, ideologija, zgodovina
8,00/8,00
Krt 131
Christian Laval,
Šola ni podjetje
Neoliberalni napad na javno šolstvo
8,00/8,00
Krt 129
Philippe Van Parijs,
Brezplačno kosilo za vse?
Predlog univerzalnega temeljnega dohodka
8,00/8,00
Krt 128
David Rieff,
Ležišče za noč
Humanitarnost v krizi
8,00/8,00
Krt 124
Ulrich Beck,
Kaj je globalizacija?
Zmote globalizma — odgovori na globalizacijo
8,00/8,00
Krt 123
John Harris,
Vrednost življenja
Uvod v medicinsko etiko
8,00/8,00
Krt 120
Jeremy Rifkin,
Stoletje biotehnologije
Kako bo trgovina z geni spremenila svet
8,00/8,00
Krt 119
Pierre Bourdieu,
Na televiziji
8,00/8,00
Krt 118
Stephen Jay Gould,
Za-mera človeka
8,00/8,00
Krt 117
Robert Kurz,
Svet kot volja in dizajn
Postmoderna levica in estetizacija krize
8,00/8,00
Krt 116
Jon Elster,
Kislo grozdje
Študije o subverziji racionalnosti
8,00/8,00
Krt 114
Michel de Pracontal,
Vojna proti tobaku
8,00/8,00
Krt 112
Luc Ferry,
Novi ekološki red
Drevo, žival in človek
8,00/8,00
Krt 108
Srečo Dragoš,
Katolicizem na Slovenskem
Socialni koncepti do druge svetovne vojne
8,00/8,00
Krt 104
Thomas Luckmann,
Nevidna religija
8,00/8,00
Krt 102
Zbornik,
Tocqueville in demokracija
Študije o
8,00/8,00
Krt 101
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki II
8,00/8,00
Krt 100
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki I
8,00/8,00
Krt 99
Jože P. Damijan,
Majhne države v svetovni trgovini
8,00/8,00
Krt 94
Gorazd Makarovič,
Slovenci in čas
Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja
8,00/8,00
Krt 93
Kenneth James Dover,
Grška homoseksualnost
8,00/8,00
Krt 92
Gregor Tomc,
Profano
Kultura v modernem svetu
8,00/8,00
Krt 80
Zbornik,
Politika kot poklic
8,00/8,00
Krt 68
Edmund Burke,
Razmišljanja o revoluciji v Franciji
... in o ravnanju nekaterih londonskih družb v zvezi s tem dogodkom
8,00/8,00
Krt 64
John Keane,
Despotizem in demokracija
Civilna družba od zgodnje moderne do poznega socializma
8,00/8,00
Krt 52
Manfredo Tafuri,
Benetke in renesansa
Religija, znanost, arhitektura
8,00/8,00
Krt 38
digitalna verzija,
Antologija anarhizma 2
/0,00
Krt 37
digitalna verzija,
Antologija anarhizma 1
/0,00
Krt 30-32
Janez Trdina,
Podobe prednikov
... pohujšljive za vsakega...,
8,00/8,00