Uredi    naraščajočepadajoče

Krt 187
Philipp Sarasin,
Zgodovinopisje in analiza diskurza
22,00/17,60
Krt 185
David Van Reybrouck,
Proti volitvam
20,00/16,00
Krt 182
Wolfgang Reinhard,
Zgodovina moderne države
Od začetkov do sedanjosti
17,00/13,60
Krt 166
Joseph Vogl,
Prikazen kapitala
15,00/15,00
Krt 150
Fojbe
Primer psihopatološke recepcije zgodovine
8,00/8,00
Krt 148
Mark Mazower,
Balkan - RAZPRODANO
Od konca Bizanca do danes
0,00/0,00
Krt 135
Carlo Formenti,
Ne-ekonomija.
Digitalna ekonomija in paradoksi intelektualne lastnine
8,00/8,00
Krt 134
Jean Anthelme Brillat-Savarin,
Fiziologija okusa ali Meditacije o transcedentalni gastronomiji
8,00/8,00
Krt 133
Anthony D. Smith,
Nacionalizem
Teorija, ideologija, zgodovina
8,00/8,00
Krt 128
David Rieff,
Ležišče za noč
Humanitarnost v krizi
8,00/8,00
Krt 118
Stephen Jay Gould,
Za-mera človeka
8,00/8,00
Krt 113
Zbornik,
Primer Heidegger
Besede, dejstva, misli
8,00/8,00
Krt 111
Angela Vode,
Spomin in pozaba
Zbrana dela Angele Vode/III. knjiga
8,00/8,00
Krt 110
Angela Vode,
Značaj in usoda
Zbrana dela Angele Vode/II. knjiga
8,00/8,00
Krt 109
Angela Vode,
Spol in upor
Zbrana dela Angele Vode/I. knjiga
8,00/8,00
Krt 108
Srečo Dragoš,
Katolicizem na Slovenskem
Socialni koncepti do druge svetovne vojne
8,00/8,00
Krt 105
Ali H. Žerdin,
Generali brez kape
Čas odbora za varstvo človekovih pravic
8,00/8,00
Krt 103
Zbornik,
Kaspar Hauser
8,00/8,00
Krt 102
Zbornik,
Tocqueville in demokracija
Študije o
8,00/8,00
Krt 101
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki II
8,00/8,00
Krt 100
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki I
8,00/8,00
Krt 97
Apicij,
Umetnost kuhanja
8,00/8,00
Krt 94
Gorazd Makarovič,
Slovenci in čas
Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja
8,00/8,00
Krt 93
Kenneth James Dover,
Grška homoseksualnost
8,00/8,00
Krt 89
Anka Vidovič Miklavčič,
Mladina med nacionalizmom in katolicizmom
Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929—1941 v jugoslovanskem delu Slovenije
8,00/8,00
Krt 87
Zbornik,
Ženska v grški drami
8,00/8,00
Krt 74
Zbornik,
Nore ženske - RAZPRODANO
0,00/0,00
Krt 68
Edmund Burke,
Razmišljanja o revoluciji v Franciji
... in o ravnanju nekaterih londonskih družb v zvezi s tem dogodkom
8,00/8,00
Krt 67
Maximilien Robespierre,
Izbrani spisi
8,00/8,00
Krt 52
Manfredo Tafuri,
Benetke in renesansa
Religija, znanost, arhitektura
8,00/8,00
Krt 30-32
Janez Trdina,
Podobe prednikov
... pohujšljive za vsakega...,
8,00/8,00