Uredi    naraščajočepadajoče

Krt 196
Kaja Kraner,
Kronopolitika umetnosti
Spremembe v estetski vzgoji od moderne do sodobne umetnosti
25,00/20,00
Krt 194
Jocelyn Maclure, Charles Taylor,
Laičnost in svoboda vesti
20,00/16,00
Krt 193
Havi Carel,
Bolezen
Krik mesa
22,00/17,60
Krt 188
Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek,
Kontingenca, hegemonija, univerzalnost
25,00/20,00
Krt 187
Philipp Sarasin,
Zgodovinopisje in analiza diskurza
22,00/17,60
Krt 186
Timothy Morton,
Hiperobjekti
Filozofija in ekologija po koncu sveta
25,00/20,00
Krt 183
Andreas Gelhard,
Kritika kompetence
20,00/16,00
Krt 180
Grégoire Chamayou,
Teorija drona
22,00/17,60
Krt 179
Axel Honneth,
Ideja socializma
Poskus aktualizacije
20,00/16,00
Krt 178
Dominique Pestre,
Proti znanosti
Politike in znanja sodobnih družb
22,00/17,60
Krt 177
Žiga Vodovnik,
Demokracija kot glagol
20,00/16,00
Krt 172
Marko Štempihar,
Portret nomada
Deleuzova socialna filozofija
15,00/15,00
Krt 169
Simone de Beauvoir,
Drugi spol - RAZPRODANO
Dva zvezka: Dejstva in miti; Doživeta izkušnja
40,00/32,00
Krt 167
Franck Fischbach,
Brez predmeta
Kapitalizem, subjektivnost, odtujitev
15,00/15,00
Krt 165
Tea Logar,
Ljudje kot sredstva
Izkoriščanje v osebnih odnosih
22,00/17,60
Krt 164
Catherine Malabou,
Bodi moje telo!
Dialektika, dekonstrukcija, spol
15,00/15,00
Krt 159
Kojin Karatani,
Transkritika
O Kantu in Marxu
15,00/15,00
Krt 158
Eva Illouz,
Hladne intimnosti
Oblikovanje čustvenega kapitalizma
8,00/8,00
Krt 157
Friderik Klampfer,
Cena življenja
Razprave iz bioetike
15,00/15,00
Krt 153
Mladen Dolar,
Kralju odsekati glavo
Foucaultova dediščina
15,00/15,00
Krt 151
Harry G. Frankfurt,
Razlogi ljubezni
15,00/15,00
Krt 144
Axel Honneth,
Trpeti zaradi nedoločnosti
Reaktualizacija Heglove Pravne filozofije
8,00/8,00
Krt 136
Ur. Igor Primorac,
Terorizem
Filozofska vprašanja
8,00/8,00
Krt 123
John Harris,
Vrednost življenja
Uvod v medicinsko etiko
8,00/8,00
Krt 122
Étienne Balibar,
Marxova filozofija
8,00/8,00
Krt 121
Igor Primorac,
Etika in seks
8,00/8,00
Krt 116
Jon Elster,
Kislo grozdje
Študije o subverziji racionalnosti
8,00/8,00
Krt 115
Jean Léon Beauvois,
Razprava o liberalni sužnosti
Analiza podrejanja
8,00/8,00
Krt 113
Zbornik,
Primer Heidegger
Besede, dejstva, misli
8,00/8,00
Krt 112
Luc Ferry,
Novi ekološki red
Drevo, žival in človek
8,00/8,00
Krt 107
Zbornik,
Kaj je metafora?
8,00/8,00
Krt 103
Zbornik,
Kaspar Hauser
8,00/8,00
Krt 91
Jacques Derrida,
Izbrani spisi
8,00/8,00
Krt 90
Carl Schmitt,
Tri razprave
8,00/8,00
Krt 83
Avrelij Avguštin,
Zakonski stan in poželenje
8,00/8,00
Krt 82
Jelica Šumič-Riha, Rado Riha,
Pravo in razsodna moč
Od avtoritete brez jamstva do pravila brez opore
8,00/8,00
Krt 73
Hannah Arendt,
Vita Activa - RAZPRODANO
0,00/0,00
Krt 72
Martin Jay,
Adorno
8,00/8,00
Krt 64
John Keane,
Despotizem in demokracija
Civilna družba od zgodnje moderne do poznega socializma
8,00/8,00