Uredi    naraščajočepadajoče

Krt 197
Christophe Dejours, Jean-Philippe Deranty, Emmanuel Renault in Nicholas H. Smith,
Vrnitev dela v kritični teoriji
Sebstvo, družba, politika
25,00/20,00
Krt 195
Mickaël Labbé,
Zavzemimo prostor
Proti arhitekturi prezira
22,00/17,60
Krt 194
Jocelyn Maclure, Charles Taylor,
Laičnost in svoboda vesti
20,00/16,00
Krt 192
Jessa Crispin,
Zakaj nisem feministka
Feministični manifest
15,00/12,00
Krt 191
Franck Fischbach ,
Kaj je socialistična vlada?
Kar je živo in kar je mrtvo v socializmu
22,00/17,60
Krt 188
Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek,
Kontingenca, hegemonija, univerzalnost
25,00/20,00
Krt 185
David Van Reybrouck,
Proti volitvam
20,00/16,00
Krt 184
Guy Standing,
Prekariat
Nevarni novi razred
25,00/20,00
Krt 182
Wolfgang Reinhard,
Zgodovina moderne države
Od začetkov do sedanjosti
17,00/13,60
Krt 180
Grégoire Chamayou,
Teorija drona
22,00/17,60
Krt 179
Axel Honneth,
Ideja socializma
Poskus aktualizacije
20,00/16,00
Krt 176
Stephan Lessenich,
Ponovno izumljanje socialnega
Socialna država v prožnem kapitalizmu
22,00/17,60
Krt 173
Boris Buden,
Cona prehoda
O koncu postkomunizma
22,00/17,60
Krt 171
Colin Crouch,
Postdemokracija
20,00/16,00
Krt 170
Vasja Badalič,
Teror »trajne svobode«
Vojna v Afganistanu in Pakistanu
15,00/15,00
Krt 169
Simone de Beauvoir,
Drugi spol - RAZPRODANO
Dva zvezka: Dejstva in miti; Doživeta izkušnja
40,00/32,00
Krt 168
Raewyn Connell,
Moškosti
30,00/24,00
Krt 161
Martin Balluch,
Upor v demokraciji
Državljanska nepokorščina in konfrontacijske kampanje
15,00/15,00
Krt 160
Antologija anarhizma 3
15,00/15,00
Krt 155
Renata Salecl,
Disciplina kot pogoj svobode
RAZPRODANO!
0,00/0,00
Krt 145
Olivier Roy,
Globalizirani islam
8,00/8,00
Krt 138
Ur. Zdravko Kobe in Igor Pribac,
Prava poroka?
12 razmišljanj o zakonski zvezi
8,00/8,00
Krt 137
Zdenko Kodelja,
O pravičnosti v izobraževanju
8,00/8,00
Krt 136
Ur. Igor Primorac,
Terorizem
Filozofska vprašanja
8,00/8,00
Krt 133
Anthony D. Smith,
Nacionalizem
Teorija, ideologija, zgodovina
8,00/8,00
Krt 131
Christian Laval,
Šola ni podjetje
Neoliberalni napad na javno šolstvo
8,00/8,00
Krt 129
Philippe Van Parijs,
Brezplačno kosilo za vse?
Predlog univerzalnega temeljnega dohodka
8,00/8,00
Krt 128
David Rieff,
Ležišče za noč
Humanitarnost v krizi
8,00/8,00
Krt 124
Ulrich Beck,
Kaj je globalizacija?
Zmote globalizma — odgovori na globalizacijo
8,00/8,00
Krt 115
Jean Léon Beauvois,
Razprava o liberalni sužnosti
Analiza podrejanja
8,00/8,00
Krt 111
Angela Vode,
Spomin in pozaba
Zbrana dela Angele Vode/III. knjiga
8,00/8,00
Krt 110
Angela Vode,
Značaj in usoda
Zbrana dela Angele Vode/II. knjiga
8,00/8,00
Krt 109
Angela Vode,
Spol in upor
Zbrana dela Angele Vode/I. knjiga
8,00/8,00
Krt 106
Robert A. Dahl,
Uvod v teorijo demokracije
8,00/8,00
Krt 105
Ali H. Žerdin,
Generali brez kape
Čas odbora za varstvo človekovih pravic
8,00/8,00
Krt 102
Zbornik,
Tocqueville in demokracija
Študije o
8,00/8,00
Krt 101
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki II
8,00/8,00
Krt 100
Alexis de Tocqueville,
Demokracija v Ameriki I
8,00/8,00
Krt 96
Zbornik,
Volilni sistemi
8,00/8,00
Krt 90
Carl Schmitt,
Tri razprave
8,00/8,00
Krt 85
Mary Wollstonecraft,
Zagovor pravic ženske ... ter kritične opazke o političnih in moralnih vprašanjih
8,00/8,00
Krt 82
Jelica Šumič-Riha, Rado Riha,
Pravo in razsodna moč
Od avtoritete brez jamstva do pravila brez opore
8,00/8,00
Krt 80
Zbornik,
Politika kot poklic
8,00/8,00
Krt 73
Hannah Arendt,
Vita Activa - RAZPRODANO
0,00/0,00
Krt 69
Friedrich August von Hayek,
Usodna domišljavost - RAZPRODANO
Napake socializma
/0,00
Krt 68
Edmund Burke,
Razmišljanja o revoluciji v Franciji
... in o ravnanju nekaterih londonskih družb v zvezi s tem dogodkom
8,00/8,00
Krt 67
Maximilien Robespierre,
Izbrani spisi
8,00/8,00
Krt 64
John Keane,
Despotizem in demokracija
Civilna družba od zgodnje moderne do poznega socializma
8,00/8,00
Krt 38
digitalna verzija,
Antologija anarhizma 2
/0,00
Krt 37
digitalna verzija,
Antologija anarhizma 1
/0,00