Uredi    naraščajočepadajoče

Johann Gottlieb Fichte,
Osnova celotnega vedoslovja
25,00/25,00
Ludwik Fleck,
Nastanek in razvoj znanstvenega dejstva
Uvod v nauk o mišljenjskem slogu in mišljenjskem kolektivu
20,00/16,00
G. W. F. Hegel,
Enciklopedija filozofskih znanosti - II. Filozofija narave
20,00/16,00
Giuseppe Duso,
Logika oblasti
Pojmovna zgodovina kot politična filozofija
25,00/20,00
Michel Foucault,
Nadzorovanje in kaznovanje - PONATIS
Nastanek zapora
20,00/16,00
G. W. F. Hegel,
Enciklopedija filozofskih znanosti - I. Znanost logike
30,00/24,00
Roland Barthes,
Šelestenje jezika
35,00/28,00
Voltaire,
Filozofski slovar
40,00/32,00
Pierre Bourdieu,
Praktični razlogi
O teoriji delovanja
25,00/20,00
Paulo Freire,
Pedagogika zatiranih
20,00/16,00
Sebastian Rödl,
Samozavedanje
20,00/16,00
Hans Blumenberg,
Brodolom z gledalcem. Paradigma metafore bivanja
17,00/13,60
Albert O. Hirschman,
Izhod, glas in lojalnost
Odzivi na upadanje v podjetjih, organizacijah in državah
20,00/16,00
Hannah Arendt,
O revoluciji
25,00/20,00
Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch,
Utelešeni um
Kognitivna znanost in človeško izkustvo
40,00/32,00
Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Anti-Ojdip
Kapitalizem in shizofrenija
40,00/32,00
François Jacob ,
Logika živega
Zgodovina dednosti
30,00/24,00
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling,
Zgodnji spisi
20,00/16,00
Jean-Jacques Rousseau,
Družbena pogodba; Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi
20,00/16,00
Ludwig Wittgenstein,
Modra in Rjava knjiga
25,00/20,00
Will Kymlicka,
Sodobna politična filozofija. Uvod
35,00/28,00
William James,
Raznolikost religioznega izkustva
Študija človeške narave
40,00/32,00
Michel Foucault,
Rojstvo biopolitike
Kurz na Collège de France, 1978–1979
30,00/24,00
Roland Barthes,
Mitologije - RAZPRODANO
0,00/0,00
Émile Durkheim,
Moralna vzgoja
Kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03
25,00/20,00
Thomas Bauer,
Kultura dvoumnosti
Drugačna zgodovina islama
30,00/24,00
Ludwig Wittgenstein,
Filozofske raziskave
30,00/24,00
G. W. F. Hegel,
Oris filozofije pravice
30,00/24,00
Jeremy Bentham,
Fragment o vladavini
20,00/16,00
Hannah Arendt ,
O nasilju - RAZPRODANO
0,00/0,00
Niklas Luhmann,
Oblast
22,00/17,60
Gilles Deleuze,
Logika smisla
30,00/24,00
Daniel C. Dennett ,
Pojasnjena zavest
40,00/32,00
Isaiah Berlin,
Izvori romantike
22,00/17,60
Gilles Deleuze,
Spinoza. Praktična filozofija - RAZPRODANO
/0,00
John Rawls,
Pravičnost kot poštenost
Reformulacija
25,00/20,00
Gilles Deleuze,
Nietzsche in filozofija - ZADNJI IZVODI
25,00/20,00
Paul-Henry Thiry d'Holbach,
Razkrito krščanstvo
Pregled načel in učinkov krščanske religije
15,00/15,00
Niklas Luhmann,
Ljubezen kot strast
H kodiranju intimnosti
15,00/15,00
John Locke,
Dve razpravi o oblasti; Pismo o toleranci
25,00/20,00
Seyla Benhabib,
Pravice drugih
Tujci, rezidenti, državljani
15,00/15,00
Krzysztof Pomian,
Red časa
15,00/15,00
Rolf-Peter Horstmann,
Meje uma
Raziskava o ciljih in motivih nemškega idealizma
15,00/15,00
Friedrich Heinrich Jacobi,
David Hume o veri ali idealizem in realizem
8,00/8,00
Émile Durkheim,
Vzgoja in sociologija
15,00/15,00
Ibn Haldun,
Mukadima
Uvod v Knjigo primerov
15,00/15,00
Pierre Hadot,
Kaj je antična filozofija?
15,00/15,00
Judith Squires,
Spol v politični teoriji
15,00/15,00
Anna Elisabetta Galeotti,
Toleranca
Pluralistični predlog
8,00/8,00
Antonio Damasio,
Iskanje Spinoze
Veselje, žalost in čuteči možgani
15,00/15,00
Peter Singer,
Praktična etika
15,00/15,00
Michel Foucault ,
Vednost - oblast - subjekt - ZADNJI IZVODI
22,00/17,60
Yael Tamir,
Liberalni nacionalizem
15,00/15,00
Robert Filmer,
Patriarcha
Obramba naravne oblasti kraljev pred nenaravno svobodo ljudstva s teološkimi, racionalnimi, zgodovinskimi in pravnimi argumenti
8,00/8,00
Michel Foucault in Noam Chomsky/Paolo Virno,
Človeška narava in zgodovina
8,00/8,00
Étienne Balibar,
Lockova iznajdba zavesti
8,00/8,00
Thomas Hobbes,
Človekova narava
Elementi naravnega in političnega prava, 1. del
15,00/15,00
Luigi Luca Cavalli-Sforza,
Geni, ljudstva in jeziki
15,00/15,00
Hannah Arendt,
Med preteklostjo in prihodnostjo
Šest vaj v političnem mišljenju
15,00/15,00
Paola Cavalieri,
Živalsko vprašanje
Za razširjeno teorijo človekovih pravic
8,00/8,00
Friedrich Schiller,
Spisi o etiki in estetiki - RAZPRODANO
0,00/0,00
Charles Sanders Peirce,
Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu
8,00/8,00
Claude Levi-Strauss,
Divja misel - RAZPRODANO
0,00/0,00
Avguštin,
O svobodni izbiri
8,00/8,00
Edward Sapir,
Jezik. Uvod v proučevanje govora
8,00/8,00
John Stuart Mill,
Utilitarizem in O svobodi
15,00/15,00
Manfred Frank,
Uvod v Schellingovo filozofijo
8,00/8,00
William James,
Pragmatizem in Volja do verovanja
8,00/8,00
Martin Luther,
Tukaj stojim
Teološko politični spisi
8,00/8,00
Albert O. Hirschman,
Strasti in interesi
Politični argumenti za kapitalizem pred njegovim zmagoslavjem
8,00/8,00
Gottlob Frege,
Osnove aritmetike in drugi spisi
8,00/8,00
Jean-Claude Milner,
Uvod v znanost o govorici
Skrajšana izdaja
8,00/8,00
Baruch de Spinoza,
Pisma o zlu
Dopisovanje Spinoze in Blijenbergha z Deleuzovim komentarjem
8,00/8,00
John W. Gough,
Družbena pogodba
Kritična študija njenega razvoja
8,00/8,00
Ulrich Beck,
Družba tveganja - RAZPRODANO
Na poti v neko drugo moderno
0,00/0,00
Jean Jacques Rousseau,
Družbena pogodba
... ali načela političnega prava
0,00/0,00
Peter Newmark,
Učbenik prevajanja - RAZPRODANO
/0,00
Rudolf Arnheim,
Film kot umetnost
8,00/8,00
Platon,
Fileb
8,00/8,00
Saul A. Kripke,
Imenovanje in nujnost
8,00/8,00
Moses I. Finley,
Antična in moderna demokracija
8,00/8,00
Jean Jacques Rousseau,
Esej o izvoru jezikov
8,00/8,00
Zbornik,
Uvod v umetnostno zgodovino
8,00/8,00
Thomas S. Kuhn,
Struktura znanstvenih revolucij
8,00/8,00
Douglass C. North,
Inštitucije, inštitucionalne spremembe in ekonomska uspešnost
8,00/8,00
Gilles Deleuze,
Logika smisla
/0,00
Jean Jacques Rousseau,
Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi
0,00/0,00
Ernst H. Kantorowicz,
Kraljevi dve telesi
Študija o srednjeveški politični teologiji
8,00/8,00
H. L. A. Hart,
Koncept prava
8,00/8,00
George Herbert Mead,
Um, sebstvo, družba
8,00/8,00
Kenneth Joseph Arrow,
Družbena izbira in vrednote posameznikov
8,00/8,00
Zbornik,
Sodobna literarna teorija
8,00/8,00
Jean-Pierre Vernant in Pierre Vidal-Naquet,
Mit in tragedija v stari Grčiji
8,00/8,00