Uredi    naraščajočepadajoče

Giuseppe Duso,
Logika oblasti
Pojmovna zgodovina kot politična filozofija
25,00/20,00
Michel Foucault,
Nadzorovanje in kaznovanje - PONATIS
Nastanek zapora
20,00/16,00
Voltaire,
Filozofski slovar
40,00/32,00
Pierre Bourdieu,
Praktični razlogi
O teoriji delovanja
25,00/20,00
Paulo Freire,
Pedagogika zatiranih
20,00/16,00
Hans Blumenberg,
Brodolom z gledalcem. Paradigma metafore bivanja
17,00/13,60
Albert O. Hirschman,
Izhod, glas in lojalnost
Odzivi na upadanje v podjetjih, organizacijah in državah
20,00/16,00
Hannah Arendt,
O revoluciji
25,00/20,00
Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Anti-Ojdip
Kapitalizem in shizofrenija
40,00/32,00
François Jacob ,
Logika živega
Zgodovina dednosti
30,00/24,00
Will Kymlicka,
Sodobna politična filozofija. Uvod
35,00/28,00
William James,
Raznolikost religioznega izkustva
Študija človeške narave
40,00/32,00
Roland Barthes,
Mitologije - RAZPRODANO
0,00/0,00
Émile Durkheim,
Moralna vzgoja
Kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03
25,00/20,00
Thomas Bauer,
Kultura dvoumnosti
Drugačna zgodovina islama
30,00/24,00
Hannah Arendt ,
O nasilju - RAZPRODANO
0,00/0,00
Niklas Luhmann,
Oblast
22,00/17,60
Daniel C. Dennett ,
Pojasnjena zavest
40,00/32,00
John Rawls,
Pravičnost kot poštenost
Reformulacija
25,00/20,00
Paul-Henry Thiry d'Holbach,
Razkrito krščanstvo
Pregled načel in učinkov krščanske religije
15,00/15,00
Niklas Luhmann,
Ljubezen kot strast
H kodiranju intimnosti
15,00/15,00
John Locke,
Dve razpravi o oblasti; Pismo o toleranci
25,00/20,00
Seyla Benhabib,
Pravice drugih
Tujci, rezidenti, državljani
15,00/15,00
Krzysztof Pomian,
Red časa
15,00/15,00
Émile Durkheim,
Vzgoja in sociologija
15,00/15,00
Ibn Haldun,
Mukadima
Uvod v Knjigo primerov
15,00/15,00
Pierre Hadot,
Kaj je antična filozofija?
15,00/15,00
Judith Squires,
Spol v politični teoriji
15,00/15,00
Anna Elisabetta Galeotti,
Toleranca
Pluralistični predlog
8,00/8,00
Peter Singer,
Praktična etika
15,00/15,00
Michel Foucault ,
Vednost - oblast - subjekt - ZADNJI IZVODI
22,00/17,60
Yael Tamir,
Liberalni nacionalizem
15,00/15,00
Luigi Luca Cavalli-Sforza,
Geni, ljudstva in jeziki
15,00/15,00
Claude Levi-Strauss,
Divja misel - RAZPRODANO
0,00/0,00
Albert O. Hirschman,
Strasti in interesi
Politični argumenti za kapitalizem pred njegovim zmagoslavjem
8,00/8,00
Ulrich Beck,
Družba tveganja - RAZPRODANO
Na poti v neko drugo moderno
0,00/0,00
H. L. A. Hart,
Koncept prava
8,00/8,00
George Herbert Mead,
Um, sebstvo, družba
8,00/8,00
Kenneth Joseph Arrow,
Družbena izbira in vrednote posameznikov
8,00/8,00