Uredi    naraščajočepadajoče

Johann Gottlieb Fichte,
Osnova celotnega vedoslovja
25,00/25,00
Ludwik Fleck,
Nastanek in razvoj znanstvenega dejstva
Uvod v nauk o mišljenjskem slogu in mišljenjskem kolektivu
20,00/16,00
G. W. F. Hegel,
Enciklopedija filozofskih znanosti - II. Filozofija narave
20,00/16,00
Giuseppe Duso,
Logika oblasti
Pojmovna zgodovina kot politična filozofija
25,00/20,00
Michel Foucault,
Nadzorovanje in kaznovanje - PONATIS
Nastanek zapora
20,00/16,00
G. W. F. Hegel,
Enciklopedija filozofskih znanosti - I. Znanost logike
30,00/24,00
Voltaire,
Filozofski slovar
40,00/32,00
Pierre Bourdieu,
Praktični razlogi
O teoriji delovanja
25,00/20,00
Sebastian Rödl,
Samozavedanje
20,00/16,00
Hans Blumenberg,
Brodolom z gledalcem. Paradigma metafore bivanja
17,00/13,60
Hannah Arendt,
O revoluciji
25,00/20,00
Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch,
Utelešeni um
Kognitivna znanost in človeško izkustvo
40,00/32,00
Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Anti-Ojdip
Kapitalizem in shizofrenija
40,00/32,00
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling,
Zgodnji spisi
20,00/16,00
Jean-Jacques Rousseau,
Družbena pogodba; Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi
20,00/16,00
Ludwig Wittgenstein,
Modra in Rjava knjiga
25,00/20,00
Will Kymlicka,
Sodobna politična filozofija. Uvod
35,00/28,00
Michel Foucault,
Rojstvo biopolitike
Kurz na Collège de France, 1978–1979
30,00/24,00
Roland Barthes,
Mitologije - RAZPRODANO
0,00/0,00
Thomas Bauer,
Kultura dvoumnosti
Drugačna zgodovina islama
30,00/24,00
Ludwig Wittgenstein,
Filozofske raziskave
30,00/24,00
G. W. F. Hegel,
Oris filozofije pravice
30,00/24,00
Jeremy Bentham,
Fragment o vladavini
20,00/16,00
Hannah Arendt ,
O nasilju - RAZPRODANO
0,00/0,00
Gilles Deleuze,
Logika smisla
30,00/24,00
Daniel C. Dennett ,
Pojasnjena zavest
40,00/32,00
Isaiah Berlin,
Izvori romantike
22,00/17,60
Gilles Deleuze,
Spinoza. Praktična filozofija - RAZPRODANO
/0,00
John Rawls,
Pravičnost kot poštenost
Reformulacija
25,00/20,00
Gilles Deleuze,
Nietzsche in filozofija - ZADNJI IZVODI
25,00/20,00
Niklas Luhmann,
Ljubezen kot strast
H kodiranju intimnosti
15,00/15,00
Seyla Benhabib,
Pravice drugih
Tujci, rezidenti, državljani
15,00/15,00
Krzysztof Pomian,
Red časa
15,00/15,00
Rolf-Peter Horstmann,
Meje uma
Raziskava o ciljih in motivih nemškega idealizma
15,00/15,00
Friedrich Heinrich Jacobi,
David Hume o veri ali idealizem in realizem
8,00/8,00
Pierre Hadot,
Kaj je antična filozofija?
15,00/15,00
Anna Elisabetta Galeotti,
Toleranca
Pluralistični predlog
8,00/8,00
Antonio Damasio,
Iskanje Spinoze
Veselje, žalost in čuteči možgani
15,00/15,00
Peter Singer,
Praktična etika
15,00/15,00
Michel Foucault ,
Vednost - oblast - subjekt - ZADNJI IZVODI
22,00/17,60
Robert Filmer,
Patriarcha
Obramba naravne oblasti kraljev pred nenaravno svobodo ljudstva s teološkimi, racionalnimi, zgodovinskimi in pravnimi argumenti
8,00/8,00
Michel Foucault in Noam Chomsky/Paolo Virno,
Človeška narava in zgodovina
8,00/8,00
Étienne Balibar,
Lockova iznajdba zavesti
8,00/8,00
Thomas Hobbes,
Človekova narava
Elementi naravnega in političnega prava, 1. del
15,00/15,00
Hannah Arendt,
Med preteklostjo in prihodnostjo
Šest vaj v političnem mišljenju
15,00/15,00
Paola Cavalieri,
Živalsko vprašanje
Za razširjeno teorijo človekovih pravic
8,00/8,00
Friedrich Schiller,
Spisi o etiki in estetiki - RAZPRODANO
0,00/0,00
Charles Sanders Peirce,
Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu
8,00/8,00
Claude Levi-Strauss,
Divja misel - RAZPRODANO
0,00/0,00
John Stuart Mill,
Utilitarizem in O svobodi
15,00/15,00
Manfred Frank,
Uvod v Schellingovo filozofijo
8,00/8,00
William James,
Pragmatizem in Volja do verovanja
8,00/8,00
Martin Luther,
Tukaj stojim
Teološko politični spisi
8,00/8,00
Gottlob Frege,
Osnove aritmetike in drugi spisi
8,00/8,00
Baruch de Spinoza,
Pisma o zlu
Dopisovanje Spinoze in Blijenbergha z Deleuzovim komentarjem
8,00/8,00
Jean Jacques Rousseau,
Družbena pogodba
... ali načela političnega prava
0,00/0,00
Platon,
Fileb
8,00/8,00
Saul A. Kripke,
Imenovanje in nujnost
8,00/8,00
Moses I. Finley,
Antična in moderna demokracija
8,00/8,00
Jean Jacques Rousseau,
Esej o izvoru jezikov
8,00/8,00
Thomas S. Kuhn,
Struktura znanstvenih revolucij
8,00/8,00
Jean Jacques Rousseau,
Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi
0,00/0,00