Uredi    naraščajočepadajoče

Giuseppe Duso,
Logika oblasti
Pojmovna zgodovina kot politična filozofija
25,00/20,00
Michel Foucault,
Nadzorovanje in kaznovanje - PONATIS
Nastanek zapora
20,00/16,00
Voltaire,
Filozofski slovar
40,00/32,00
Albert O. Hirschman,
Izhod, glas in lojalnost
Odzivi na upadanje v podjetjih, organizacijah in državah
20,00/16,00
Hannah Arendt,
O revoluciji
25,00/20,00
Jean-Jacques Rousseau,
Družbena pogodba; Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi
20,00/16,00
Will Kymlicka,
Sodobna politična filozofija. Uvod
35,00/28,00
Thomas Bauer,
Kultura dvoumnosti
Drugačna zgodovina islama
30,00/24,00
G. W. F. Hegel,
Oris filozofije pravice
30,00/24,00
Jeremy Bentham,
Fragment o vladavini
20,00/16,00
Hannah Arendt ,
O nasilju - RAZPRODANO
0,00/0,00
Niklas Luhmann,
Oblast
22,00/17,60
John Rawls,
Pravičnost kot poštenost
Reformulacija
25,00/20,00
John Locke,
Dve razpravi o oblasti; Pismo o toleranci
25,00/20,00
Seyla Benhabib,
Pravice drugih
Tujci, rezidenti, državljani
15,00/15,00
Ibn Haldun,
Mukadima
Uvod v Knjigo primerov
15,00/15,00
Judith Squires,
Spol v politični teoriji
15,00/15,00
Anna Elisabetta Galeotti,
Toleranca
Pluralistični predlog
8,00/8,00
Michel Foucault ,
Vednost - oblast - subjekt - ZADNJI IZVODI
22,00/17,60
Yael Tamir,
Liberalni nacionalizem
15,00/15,00
Robert Filmer,
Patriarcha
Obramba naravne oblasti kraljev pred nenaravno svobodo ljudstva s teološkimi, racionalnimi, zgodovinskimi in pravnimi argumenti
8,00/8,00
Hannah Arendt,
Med preteklostjo in prihodnostjo
Šest vaj v političnem mišljenju
15,00/15,00
Albert O. Hirschman,
Strasti in interesi
Politični argumenti za kapitalizem pred njegovim zmagoslavjem
8,00/8,00
John W. Gough,
Družbena pogodba
Kritična študija njenega razvoja
8,00/8,00
Ulrich Beck,
Družba tveganja - RAZPRODANO
Na poti v neko drugo moderno
0,00/0,00
Jean Jacques Rousseau,
Družbena pogodba
... ali načela političnega prava
0,00/0,00
Moses I. Finley,
Antična in moderna demokracija
8,00/8,00
Ernst H. Kantorowicz,
Kraljevi dve telesi
Študija o srednjeveški politični teologiji
8,00/8,00