Dušan Plut
Slovenija- zelena dežela ali pustinja?
:
:
:
Krt 43
ISBN:
Ljubljana 1987