Janez Koželj/Aleš Vodopivec
Tipologija mestne stanovanjske arhitekture in njena sovisnost z morfologijo mestnega prostora/Vprašanja umetnosti gradnje
:
:
:
Krt 48
ISBN:
Ljubljana 1987