Bojan Baskar
Latinščine, prosim! Latinščina in njeno izganjanje na Slovenskem, 1849-1987
:
:
:
Krt 49
ISBN:
Ljubljana 1987