Edmund Burke
Razmišljanja o revoluciji v Franciji
... in o ravnanju nekaterih londonskih družb v zvezi s tem dogodkom
Naslov izvirnika: Reflections on revolution in France
Spremna beseda: Tomaž Mastnak
Prevedla: Tomaž Erzar in Marjan Šimenc
:
Krt 68
ISBN: 86-7347-026-9
Ljubljana 1989, 308 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Ob dvestoti obletnici francoske revolucije je izšlo delo sira Edmunda Burkea, ki so ga kritiki označili kot "manifest protirevolucije." Avtor spremne študije Tomaž Mastnak potrjuje to oceno, ki kaže tako na naravo besedila kot tudi označuje njegovo historično vlogo. Burke kot klasik konservativizma in kontroverzen politik s svojo kritiko preseneti vse "prijatelje svobode" in njegova izjemna zasluga je, da je "pridelal filozofsko substanco konservativne misli." Njegova razmišljanja je mogoče brati kot pamflet proti političnemu aktivizmu, ki ga izraža njegova misel, da "tisti, ki vedno delajo, ne morejo resnično presojati."