Martin Jay
Adorno
:
Prevedli: Simon Krek, Janez Krek in Slavko Gaber
Uredil: Slavko Gaber
Krt 72
ISBN: 86-7347-040-4
Ljubljana 1991, 160 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Če se danes ozremo nazaj in pogledamo, kaj je bilo najbolj prodornega in hkrati najbolj aktualnega v kritični teoriji družbe, gotovo še posebej izstopa ime Theodorja W. Adorna, ki ga od ostalih predstavnikov te šole loči neka nepopustljivost, ki mu ni dovoljevala dajanja preprostih enoznačnih odgovorov. Adornov esejističen, težko ujemljiv način mišljenja predstavlja glavno oviro pri prisvajanju njegove misli. Jayev prikaz poskuša zadostiti ravno tej potrebi po nekakšnem uvodu. Odlikuje se po vsestranskem pristopu in osvetli tako filozofski kot sociološki, psihoanalitični in glasbeno teoretski moment Adornove misli.