Zbornik
Nore ženske - RAZPRODANO
:
Prevedle: Uršula Cetinski, Dušica Jurman, Špela Košnik-Virant in Rapa Šuklje
Izbrali: Sibylle Duda in Luise F. Pusch
Krt 74
ISBN: 961-6174-03-7
Ljubljana 1995, 324 str.Knjiga Nore ženske je zbornik enajstih biografij karizmatičnih žensk, ki jih je družba v različnih zgodovinskih obdobjih stigmatizirala kot blazne in škodljive ter jih institucionalizirala. Biografije izobčenk pa v resnici kažejo na spopad posameznic z miselnostjo, ki poskuša zatreti izjemnost, genialnost in talentiranost. Ženske, ki bodisi vstopajo na področja rezervirana za moške bodisi zavračajo normative družine, družba občuti kot grožnjo. Že izstop iz podrejene vloge in zanemarjanje dolžnosti, ki je v domeni ženske, pogosto postane zadostna dispozicija za diagnozo blaznosti. Avtorici izbora tako postavljata pod vprašaj tudi blaznost kot izključno individualni ali psihiatrični problem in preizprašujeta tudi njene družbene dimenzije.

V zborniku lahko izveste več o domnevni blaznosti in življenjskih okoliščinah znanih žensk od petnajstega do dvajsetega stoletja: o Ivani Blazni, kiparki Camille Claudel, pisateljicah Virginiji Woolf in Sylviji Plath ter drugih.