Renata Salecl
Disciplina kot pogoj svobode
:
:
:
Krt 75
ISBN:
Ljubljana 1991