Zbornik
Politika kot poklic
:
Prevedli: Zlata Gorenc in Milica Antić-Gaber
Izbor in spremna beseda: Frane Adam
Krt 80
ISBN: 86-7347-047-1
Ljubljana 1992, 214 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Zbornik, ki povzema naslov dela Maxa Webra, poskuša na berljiv način predstaviti avtorje in dela, ki se ukvarjajo s profesionalizacijo politike. Vsebinsko je razdeljen na tri poglavja. V prvem so predstavljeni avtorji, ki se ukvarjajo z genezo profesionalizacije politike in jo obravnavajo v širšem konceptualnem okvirju. V drugem poglavju je poudarek na odnosu znanost-politika, kjer avtorji povzemajo svoje izkušnje, ki so jih pridobili pri ukvarjanju s političnimi ekspertizami in pri raziskovanju političnega procesa. Tretje poglavje pa prinaša tekste, ki obravnavajo položaj žensk v politični areni, njihovo podreprezentiranost in vzroke zanjo.

Nepogrešljivo delo za vse, ki kot profesionalci delujejo na polju političnega ali pa si tega šele želijo. In sklep? Morda misel Maxa Webra: "Politika se dela z glavo in ne z drugimi deli telesa ali dušo."