Avrelij Avguštin
Zakonski stan in poželenje
Spremna beseda: Marko Kerševan
Prevedla in uredila: Nataša Homar
:
Krt 83
ISBN: 86-7347-050-1
Ljubljana 1993, 128 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Avguštinovi spisi nedvomno spadajo med besedila, ki so pomembno vplivala na kulturno in politično zgodovino in zato stalno izzivajo tudi teoretske refleksije o svojih izvorih, strukturi, učinkih, kontekstu. Avrelij Avguštin (354-430) je temi o zakonskem stanu in poželenju, v katero je katoliška Cerkev vložila veliko teoretičnega in praktično vzgojnega prizadevanja, dal najpomembnejši del teološke osnove in smernice za več kot tisočletno cerkveno prizadevanje na tem področju vse do danes. Polemika z manihejstvom in pelagijanstvom v pojmovanju izvora zla, ki ga Avguštin umesti v izvirni greh in njegove posledice, se strne okrog vprašanja družine in spolnosti. Spodbuda in gibalo nadaljnje polemike pa je bilo vprašanje spolne sle, spolnega poželenja in Avguštinove povezave le-tega s pojmovanjem izvirnega greha.