Mary Wollstonecraft
Zagovor pravic ženske ... ter kritične opazke o političnih in moralnih vprašanjih
Naslov izvirnika: A Vindication of the Rights of Womanm Everyman
Spremna beseda: Milica G. Antič
Prevedli: Borut Cajnko, Lenca Bogovič in Marjan Šimenc
:
Krt 85
ISBN: 86-7347-052-8
Ljubljana 1993, 220 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Delo Mary Wollstonecraft Zagovor pravic ženske kot eno najpomembnejših (za nekatere pa temeljno) delo angloameriškega feminizma, je pomembno tako v odnosu do francoske revolucije kot politične teorije nasploh. Prvič je bilo izdano leta 1792 in poleg zgodnjefeminističnih idej o enakem izobraževanju moških in žensk, zavračanju moške intelektualne superiornosti ter pravno in ekonomsko neustreznem položaju žensk zahteva svobodo. Mary Wollstonecraft je zahtevala za ženske svobodo ter izobrazbeno, ekonomsko in politično enakost za oba spola, hkrati pa je pravice tesno povezala z državljanskimi dolžnostmi.