Zbornik
Ženska v grški drami
Spremna beseda: Svetlana Slapšak
Prevedli: Brane Senegačnik, Aleksa Šušulić, Agata Šega, Lidija Magolič in Suzana Koncut
Uredila: Nataša Homar
Krt 87
ISBN: 86-7347-038-2
Ljubljana 1993, 206 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Klasične študije so - poleg tekstov, ki delujejo na simbolni ravni - področje refleksije vseh glavnih evropocentričnih interpretativnih mitov: cikličnosti, evolucije, konca zgodovine in seveda osrednjega evropskega mita, mita zgodovine. In v te študije so ob koncu šestdesetih in na začetku sedemdesetih let vstopile tudi ideološko zaznamovane, s sodobnim feminizmom povezane študije o ženskah v antiki.

Ženska v antičnem svetu uteleša uspelo srečanje dveh disciplin, ženskih študij in klasične filologije. Poleg tega pa v njej sovpadeta dve nasprotji, dve drugosti, ki sta nam zelo blizu: starogrški svet kot temelj evropske kulture predstavlja izvorno podobo naše sedanjosti, nedosegljivi ideal, v katerem zremo sami sebe. Isto vlogo drugega pa igra in je igrala že pri Grkih tudi ženska, ki je kot tista, ki je izključena in zato v bližji povezavi s tujim, neujemljivim, neukrotljivim, naravnim, zrcalna podoba moškega. Zbornik prinaša reprezentativen prerez del treh avtoric, ki poskušajo osvetliti podobo ženske v grškem svetu.