Anka Vidovič Miklavčič
Mladina med nacionalizmom in katolicizmom
Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929—1941 v jugoslovanskem delu Slovenije
:
:
Uredila: Boris Čibej in Zdravko Kobe
Krt 89
ISBN: 86-7347-027-7
Ljubljana 1994, 270 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Avtorica v svoji razpravi poda natančen pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije. V tem burnem obdobju naše zgodovine, za katero je bila značilna raznolikost organiziranja, množična društvena in strankarska dejavnost in težka gospodarska in politična situacija, se vsem naštetim vplivom mlada generacija ni mogla izogniti.
Razprava je razdeljena na dva dela. V prvem, ki obravnava obdobje do leta 1935 je več pozornosti namenjene utemeljitvam idejno-programskih smernic organizirane mladine, v drugem delu, ki obravnava obdobje od leta 1935 do aprilskega zloma 1941, pa so predstavljene oblike in značaj idejnega boja mladinskih organizacij, ki je vplival na usodna nasprotja tedanje slovenske družbe.