Carl Schmitt
Tri razprave
Spremna beseda: Vlasta Jalušič
Prevedli: Vlasta Jalušič in Mojca Savski
Izbrala: Jelica Šumič-Riha
Krt 90
ISBN: 86-7347-054-4
Ljubljana 1994, 208 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Ocene dela kontroverznega Carla Schmitta, enega najvplivnejših nemških mislecev dvajsetega stoletja, se raztezajo od priznavanja analitične in retorične briljance do obtoževanj, da je izdelal teoretsko podlago nacionalsocialističnega režima in kot "mefisto nemškega predhitlerjevskega časa" temu režimu priskrbel auro legitimnosti. Knjiga v prevodu prinaša tri sklope Schmittovih razpravljanj in sicer: Duhovnozgodovinski položaj današnjega parlamentarizma (1923), Pojem političnega (1932) in O treh vrstah pravoznanskega mišljenja (1934). Skozi te tri razprave bo bralec lahko dobil vpogled v delo teoretika, ki je obdelal večino pravno-političnih problemov, značilnih za dvajseto stoletje, ki se je lotil problema demokracije in demokratične legitimacije, legalnosti in legitimnosti ter vojne kot "političnega fenomena," pokazal na povezanost diktature in demokracije ter nenazadnje napovedal prevlado nacionalnega mita in pokazal, kako lahko tudi vojna postane red.