Gregor Tomc
Profano
Kultura v modernem svetu
:
:
Uredila: Karmen Klavžar
Krt 92
ISBN: 86-7347-02402
Ljubljana 1994, 228 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Avtor Gregor Tomc v svoji študiji kulture v modernem svetu stoji na stališču, da šele sprijaznenje s profanostjo sveta omogoča polno doživljanje življenja na kontinuumu med kulturo in ustvarjalnostjo, tradicijo skupnosti in inovacijo osebe. "Da bi lahko živel človeka vredno življenje, se moram najprej odreči (religiozni) ideologiji, ki me pomanjšuje, vzpostaviti jasne meje do iluzornega drugega ter na ta način konstituirati samega sebe iz sebe. V tem pogledu mi gre v pričujočem delu za afirmacijo modernega doživljanja sveta", pravi avtor.