Gorazd Makarovič
Slovenci in čas
Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja
:
:
Uredila: Karmen Klavžar
Krt 94
ISBN: 961-6174-02-9
Ljubljana 1995, 492 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Avtor Gorazd Makarovič v knjigi obravnava odnose do časa, ki so se oblikovali v zgodovinskem razvoju pri prebivalstvu na ozemlju današnje Slovenije in na sosednjih mejnih ozemljih od šestega stoletja do danes. Poudarek je na soodnosih med pojmovanji časa in vsakdanjim življenjem, pri čemer pojem "vsakdanje življenje" pomeni kulturne oblike v dnevnih, tedenskih, letnih in življenjskih ritmih, ki se ponavljajo in so določene z veljavnimi kulturnimi normami, načinom življenja in preživljanja ljudi in z njihovim mestom v družbi. Pojmovanje časa odražajo način dela, odnos do okolja, nabožne in ideološke predstave. Na teh predpostavkah temelji avtorjeva domneva, da so lahko odnosi do časa okvir, v katerega je mogoče zajeti čudovito raznoličnost življenja kulture v trajanju in razvoju.