Zdenko Kodelja
Objekt vzgoje
:
:
Uredil: Zdravko Kobe
Krt 95
ISBN: 961-6174-04-5
Ljubljana 1995, 276 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Knjiga v nasprotju s tradicijo pedagoške vede, ki vselej, ko govori o objektu vzgoje, misli izključno na otroka, postavlja tezo o vzgojitelju kot objektu vzgoje. Z uporabo konceptualnega aparata psihoanalize in filozofije avtor prepoznava vzgojitelja kot objekt, postavljen na mesto gojenčevega ideala jaza. Analizira dva paradigmatska primera pedagoških diskurzov - klasično besedilo iz katoliške tradicije Don Boscov Oratorij in osrednji sovjetsko-marksistični traktat o vzgoji, Makarenkovo Pedagoško pesnitev. Preko branja paradigmatskih pedagoških besedil nas tako avtor vpelje v drugi del knjige z naslovom "Ljubezen in vzgoja" in preko obravnave prepovedane in zapovedane ljubezni zaključi s tematizacijo vzgojnega gospostva.