Zbornik
Volilni sistemi
Izbor in spremna beseda: Slavko Gaber
Prevedli: Borut Cajnko, Jana Kunčič in Urška Vogrinc
:
Krt 96
ISBN: 961-6174-05-3
Ljubljana 1986, 368 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Zbornik, ki je vsebinsko razdeljen na pet delov, nas v prvem delu seznanja z volilnimi zakoni in sistemi volitev - tako večinskimi kot predstavniškimi (sistemi sorazmernega zastopništva), drugi del govori o zastopanosti manjšin (žensk) in volilnih sistemih, tretji del o volilnih kampanjah, četrti o volilnem sistemu, ki je v veljavi v Sloveniji, zadnji, peti del pa prinaša pregled volilnih sistemov izbranih držav. Razmišljanja o volilnem sistemu, ki bo omogočil "pošteno glasovanje", so vodila v proučevanje in iskanje demokraciji ustreznega modusa in so trajala dobrih sto trideset let. Bistveni elementi obstoječih sistemov, ki jih poznamo, so se razvili že ob koncu prejšnjega in na začetku tega stoletja, njihovo oblikovanje pa je sovpadlo z uvajanjem splošne volilne pravice. Prevodi, ki jih prinaša zbornik, pojasnjujejo nekatere temeljne pojme o sodobnih volilnih sistemih, o našem sistemu in prinaša tudi predloge za njegovo spremembo.