Gordon Tullock
Družbena dilema
Ekonomija vojne in revolucije
:
Prevedla: Helena Biffio in Uroš Goričan
:
Krt 98
ISBN: 961-6174-08-8
Ljubljana 1996, 190 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Gordon Tullock velja za enega izmed utemeljiteljev ekonomske teorije javne izbire (public choice) in enega redkih ekonomistov, ki se sistematično ukvarjajo s problemi nedemokratičnih režimov. Avtor poskuša izdelati ekonomsko teorijo tistih družbenih konfliktov, v katerih razreševanju prevladujejo nasilna sredstva. Iz svojih predpostavk izpelje t.i. paradoks revolucije, katerega osnovno sporočilo je, da za sodelovanje ljudi v revoluciji ni važno tisto, kar revolucija obljublja, ampak predvsem individualne kazni in nagrade, ki so vezane na sodelovanje samo. Tullock z izjemno inovativnostjo in domišljijo uporabi ekonomsko teorijo za analizo vprašanj nasilnega reševanja sporov in uspe oblikovati teoretske rezultate, ki niso trivialni. Posebna odlika knjige so številni zgodovinski primeri (tudi iz nekdanje Jugoslavije), s katerimi avtor nenehno podpira svoje teze.