Zbornik
Tocqueville in demokracija
Študije o
:
Prevedla: Jan Jona Javoršek in Mojca Stojan Dolar
Izbral in uredil: Slavko Gaber
Krt 102
ISBN: 961-6174-16-9
Ljubljana 1997, 188 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €V Študijah o "Demokraciji v Ameriki" so zbrani prispevki najpomembnejših interpretov Tocquevillovega opusa. Prvi del, z naslovom "Nastajanje Demokracije v Ameriki" Andréja Jardina, opisuje genezo besedila v povezavi z avtorjevo biografijo in siceršnjim ustvarjanjem. Drugi del, ki prinaša prevod izbranih poglavij iz dela Nastajanje Tocquevillove Demokracije v Ameriki Jamesa T. Schleiferja, nudi vpogled v terminološko in teoretsko uporabo določenih pojmov (predvsem pojmovanja "tiranije večine" in "demokracije"), ki temelji na proučevanju kasneje objavljenih Tocquevillovih spisov. V tretjem delu Slavko Gaber analizira Tocquevillovo politično delovanje, njegov politični angažma in obdobje ministrske kariere, sklene pa ga z mislijo, da je Tocquville "s knjigo vstopil v politiko in iz nje odšel, da bi napisal novo."