Thomas Luckmann
Nevidna religija
Naslov izvirnika: Die unsichtbare Religion
:
Prevedel: Friderik Klampfer
Urednik: Zdravko Kobe
Krt 104
ISBN: 961-6174-14-2
Ljubljana 1997, 152 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Delo Nevidna religija sodi med klasične tekste novejše sociologije religije. Luckmann prepričljivo zavrne nekoč (in še danes) prevladujoče reduciranje "problema religije v sodobni družbi" na cerkveno religijo in religioznost. Prvi je jasno prikazal zvezo med moderno družbeno strukturo, novo družbeno obliko religije - kot "privatizirane", nevidne religije - in njeno glavno temo - avtonomnega posameznika. S svojim obravnavanjem antropološke pogojenosti religije hkrati presega okvire sociologije religije v ožjem smislu in navezuje na problematiko sociologije znanja, ki je avtorja zaposlovala v nadaljnjem raziskovanju.

Thomas Luckmann je Slovenec, rojen l. 1927 na Jesenicah. Po letu 1980 je neposredno navzoč v slovenskem intelektualnem prostoru (s članki v raznih publikacijah in s predavanji na FDV). Leta 1992 je bil promoviran za častnega doktorja ljubljanske Univerze, postal pa je tudi dopisni član SAZU.