Srečo Dragoš
Katolicizem na Slovenskem
Socialni koncepti do druge svetovne vojne
:
:
Uredila: Tanja Pesko
Krt 108
ISBN: 961-6174-22-3
Ljubljana 1998, 276 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Delo Sreča Dragoša govori o katoliškem socialnem nauku in socialnih idejah, ki so se pojavile v slovenskem prostoru v času od konca devetnajstega stoletja do leta 1941. To je bilo obdobje spreminjanja strukture slovenske družbe in zapletenih odnosov cerkvenih akterjev do takratnih modernizacijskih procesov. Avtor prikaže, kako so se na Slovenskem razvile struje oz. različni poskusi socialnih koncepcij - od Mahničevega integralizma, Krekovega zadružnega gibanja do Gosarjevega krščanskega aktivizma, in kako je vsaka izmed struj poskušala po svoje določiti glavne interese.