Luc Ferry
Novi ekološki red
Drevo, žival in človek
Naslov izvirnika: Le nouvel ordre écologique
Spremna beseda: Luka Omladič
Prevedla: Simona Križaj Pochat
Uredil: Zdravko Kobe
Krt 112
ISBN: 961-6174-29-0
Ljubljana 1998, 198 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Ekološka zavest, ki se zavzema za ohranjanje narave na vseh ravneh in v vseh oblikah in ki v imenu fantazme neomadeževanosti teži k preprečitvi slehernega poseganja s strani človeka, je postala ena od značilnosti sodobnega duha. Delo Luca Ferryja opozarja, da gre pri sedanji ekološki zavesti za pojav, ki ima tudi izrazito ideološke poteze. Odlika knjige je v tem, da se ne pusti ujeti v past okoljevarstvene naravnanosti, temveč išče odgovore na vprašanja, kot so, kaj je pripomoglo k vzniku ekološke zavesti, kaj je tisto, kar jo dejansko žene, kakšne posledice ima spremenjen odnos do narave za človekov odnos do samega sebe in kakšne posledice in nevarnosti prinašajo te spremembe.
Kot enega od poudarkov knjige bi lahko navedli misel, da "ljubezen do narave slabo prikriva sovraštvo do ljudi."