Jon Elster
Kislo grozdje
Študije o subverziji racionalnosti
:
Prevedel: Boris Čibej
:
Krt 116
ISBN: 961-6174-52-5
Ljubljana 2000, 208 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Knjiga se prične s poglobljenim kritičnim pregledom sodobne teorije racionalnega odločanja oziroma delovanja posameznikov in skupin. V nadaljevanju se avtor loteva treh fenomenov, ki jih ni mogoče razložiti v okviru izhodišč teorije racionalnosti: duševnih in družbenih stanj, ki ne morejo nastati namerno, ampak le kot stranski proizvod dejavnosti, usmerjene h kakemu drugemu cilju; fenomena "kislega grozdja" oziroma prilagajanja preferenc dosegljivosti alternativ; neracionalnega, ideološkega oblikovanja prepričanj glede na položaj ali interes posameznika oziroma družbene skupine.

Pri opisovanju fenomenov in pri utemeljevanju njihove "iracionalnosti" se ne zadovolji s površnimi opisi, ampak navaja primere iz raznovrstne zakladnice virov, se sklicuje na stališča piscev z zelo različnih področij družboslovja in kompetentno polemizira z njimi.