Robert Kurz
Svet kot volja in dizajn
Postmoderna levica in estetizacija krize
Naslov izvirnika: Die Welt als Wille und Design
:
Prevedla: Mojca Savski
Uredil: Zdravko Kobe
Krt 117
ISBN: 961-6174-54-1
Ljubljana 2000, 176 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Robert Kurz poskuša pokazati na teoretsko bedo in praktični konformizem tistih ostankov levičarske teoretske usmeritve, ki so pod imeni dekonstrukcija, feminizem, kulturne študije in nasploh postmoderna misel prenesli svoje boje na področje kulture in videza; ki vidijo v opustitvi eksplicitne kritike najbolj radikalno obliko kritike, v potrošništvu najbolj subverzivno orodje proti logiki potrošništva, v ambivalenci pa najdoslednejši teoretski koncept.

Knjiga je bojevita, ostra, mestoma tudi pamfletska, vendar je v njej vedno jasno razvidna dosledna konceptualna linija.