Igor Primorac
Etika in seks
Naslov izvirnika: Ethics and sex
:
Prevedel: Borut Cajnko
Uredil: Marjan Šimenc
Krt 121
ISBN: 961-6174-34-7
Ljubljana 2002, 236 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €V prvem delu knjige avtor analizira ključne poglede na človeško spolnost, ki je običajno povezana s poroko in potomstvom, z romantiko in hedonizmom in obravnava delitev na naravno in nenaravno spolnost, perverzij, itd.

V drugem delu pa razpravlja o moralnem vrednotenju monogamije, prešuštva, prostitucije, homoseksualnosti, pedofilije, spolnega nadlegovanja in posilstva. Njegovo neprikrito zagovarjanje hedonističnega pogleda in njegovo zatrjevanje, da spolnost v moralnem pogledu ni relevantna, sta gotovo kontroverzni stališči, a katero stališče, ki zadeva spolnost, ni takšno?

Knjiga je sijajna spodbuda k hladnemu razmisleku o moralnih dilemah, ki nas tarejo v zvezi s spolnim življenjem, in morda prispevek k njihovi razrešitvi.