Étienne Balibar
Marxova filozofija
Naslov izvirnika: La philosophie de Marx
:
Prevedel: Peter Klepec
Uredila: Mladen Dolar in Zdravko Kobe
Krt 122
ISBN: 961-6174-38-X
Ljubljana 2002, 152 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Francoski filozof Étienne Balibar je slovenskim bralcem znan predvsem kot pripadnik Althusserjeve šole, ki je v šestdesetih letih vpeljala strukturalistično branje Marxa. Ohranil je temeljno držo, ne da bi se težišče njegovega raziskovanja o mejah demokracije, vprašanjih politike in političnega ter razmejitvi družbenega kaj bistveno premaknilo.

Delo Marxova filozofija ima dvojen namen. Lahko ga obravnavamo kot standarden šolski uvod v filozofijo nekega misleca, v tem primeru pač Karla Marxa. V petih poglavjih Balibar razen strogo ekonomskih izvajanj pokrije glavne teme Marxove filozofije, jih koncizno predstavi in se pri tem izogiba nejasnostim, nihanjem in pastem. Knjiga pa izraža tudi prepričanje, da je Marx aktualen avtor, ki nam ponuja dobre koncepte, ki se v nekem paradoksnem smislu danes po dokončni prevladi kapitalizma in liberalne demokracije še bolje prilegajo dejanskosti kot prej.