Paolo Virno
Slovnica mnoštva
K analizi oblik sodobnega življenja
Naslov izvirnika: Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee
:
Prevedel in spremno besedo napisal: Igor Pribac
Uredil: Igor Pribac
Krt 125
ISBN: 961-6174-62-2
Ljubljana 2003, 149 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €  Paolo Virno sodi v generacijo radikalnih intelektualcev politične levice, ki so se pred trideset in več leti razšli s stališči levih političnih strank in začeli utemeljevati neposredno politično delovanje samoorganiziranega delavskega razreda. Pričujoče delo je niz 4 predavanj, ki so tematsko homogena in tvorijo enoten esej s težiščem v pojmih mnoštva (kot nasprotja ljudstva) in postfordizma (kot nasprotja fordizma). Bolj kot o globalizaciji govori o spreminjanju pogojev produkcije vrednosti v sodobnem svetu, o omahljivosti ločnic med zasebno in javno sfero, med svetom življenja in svetom dela, o govorni sposobnosti ljudi kot neposredno produktivni, o tercializaciji in spektakularizaciji celotne produkcijske sfere itd.