Jean-Claude Milner
Strukturalizem
Liki in paradigma
Naslov izvirnika: Le Périple structural. Figures et paradigme
Strokovni pregled: Mladen Dolar, Eva D. Bahovec
Prevedli: Katarina Rotar, Mladen Dolar, Eva D. Bahovec, Alenka Zupančič
Uredil: Zdravko Kobe
Krt 126
ISBN: 961-6174-64-9
Ljubljana 2003, 222 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Strukturalizem je ime znanstvenega programa, ki se je z lingvistike v prvi polovici dvajsetega stoletja razširil tudi na druga področja humanističnih znanosti, ker je obljubljal novo paradigmo za zajetje vseh plati človekove dejavnosti. Hkrati je strukturalizem oznaka za neko gibanje, ki je v polju kritičnega mišljenja izvedla podoben prelom in je na vrhuncu svoje moči zaznamovalo celoten duh neke dobe. Jean-Claude Milner, tudi sam lingvist in kritični opazovalec sodobnosti, nas popelje po stopinjah te strukturalistične odprave in po predstavitvi likov, kot so Saussure, Benveniste, Lacan, posebej prikaže še samo paradigmo, njene teze, njene prednosti in njene slabosti. Tudi če strukturalizmu nazadnje ni uspelo izpolniti obljube, je začrtal obzorje, dokazuje Milner, v katerem se še danes giblje mišljenje, ki je na višini svoje naloge.