David Rieff
Ležišče za noč
Humanitarnost v krizi
Naslov izvirnika: A Bed for the Night. Humanitarianism in Crisis
:
Prevedel: Borut Cajnko
Uredil: Zdravko Kobe
Krt 128
ISBN: 961-6174-69-X
Ljubljana 2004, 319 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €David Rieff je ameriški novinar, ki je kot poročevalec ali sodelavec raznih človekoljubnih organizacij neposredno spremljal dogajanje v Somaliji, Bosni, Ruandi, na Kosovu in v Afganistanu. Objavil je štiri knjige, ki so bile deležne velikega odmeva.

Knjiga Ležišče za noč je posvečena predstavitvi krize, v katero je zašlo humanitarno gibanje v zadnjih letih, vzrokov zanjo in možnih alternativ, ki se ponujajo. Humanitarno gibanje je ob svoji pojavitvi v prejšnjem stoletju imelo jasen cilj: ponuditi takojšnjo pomoč ljudem v življenjski stiski, ne glede na razlog stiske, stališča vlad in nasploh politične pomisleke. Čez leta se je pokazala vsa naivnost takšnega stališča, še več, pokazalo se je, da humanitarna dejavnost sama reproducira kolonialno logiko, da se je sprevrgla v poslovno dejavnost, ki se pokorava zahtevam financerjev in da nenazadnje nastopa kot sredstvo neke politike.

Avtor po predstavitvi sedanjega položaja, katerega še nazorneje podkrepi s primeri, nadaljuje s premislekom o možnih poteh za zagotovitev neodvisnosti humanitarne dejavnosti in ohranitve njenega poslanstva.