Anthony D. Smith
Nacionalizem
Teorija, ideologija, zgodovina
Naslov izvirnika: Nationalism: Theory, Ideology, History
Spremna beseda: Gorazd Kovačič
Prevedel: Borut Cajnko
Uredil: Marjan Šimenc
Krt 133
ISBN: 961-6174-78-9
Ljubljana 2005, 234 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Knjiga Anthonya D. Smitha, enega vodilnih evropskih strokovnjakov za vprašanje naroda, je sinteza dolgoletnega avtorjevega raziskovalnega dela, ki bralcu ponuja celovit in uravnotežen pregled problematike nacionalizma. Avtor predstavi različne opredelitve in različne ravni obstoja narodov in nacionalizmov, oriše najpomembnejše teorije na tem področju, poda zgodovino in možne perspektive narodov in nacionalizmov v globalizirani družbi. Posebna kvaliteta njegove knjige je, da se ne pusti zanesti navijaštvu, ki pogosto obvladuje tovrstne razprave o narodu in nacionalizmu in tako omogoči bralcu, da razume večplastnost tega pojava, ki po avtorjevem prepričanju ni brez prihodnosti.