Ur. Igor Primorac
Terorizem
Filozofska vprašanja
Naslov izvirnika: Terrorism. The Philosophical Issues
:
Prevedel: Marko Šercer
Uredila: Zdravko Kobe in Matevž Zupančič
Krt 136
ISBN: 961-6174-82-7
Ljubljana 2005, 275 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Kljub vseprisotnosti govora o terorizmu in množičnosti knjig, ki obravnavajo to tematiko, ter njegovem počeznem zavračanju, je na voljo izjemno malo knjig, ki bi pojav terorizma poskušale obravnavati samega po sebi, ga opredeliti, predstaviti njegove pojavne oblike, začrtati meje njegove sprejemljivosti oziroma pokazati, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar je nespremenljiv. Igor Primorac, v Izraelu živeči filozof, avtor številnih člankov in vodilna filozofska avtoriteta o terorizmu, je v pričujoči knjigi zbral reprezentativno paleto člankov, od katerih so nekateri stari (Trocki), nekateri pa so bili napisani posebej za ta zbornik, in tako skupaj z uvodom podal pravzaprav prvi celoviti filozofski prikaz pojava terorizma. Knjiga je razdeljena v štiri dele: prvi podaja poskus opredelitev terorizma, drugi se posveča problemom njegovega moralnega upravičevanja, tretji obravnava državni terorizem, četrti pa prinaša študije primerov: od zavezniškega bombardiranja Dresdna do neizogibnega ameriškega 11. septembra.