Paul Feyerabend
Spoznanje za svobodne ljudi
Naslov izvirnika: Erkenntnis fur freie Menschen
:
Prevedel: Slavko Hozjan
Uredila: Monika Jerič
Krt 141
ISBN: 978-961-6174-91-6
Ljubljana 2007, 218 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Paul Feyerabend, filozof znanosti, je najbolj znan po svojem pogledu na znanost, kot bistveno anarhistično in obsedeno s svojo mitologijo. Po njegovem mnenju je znanost postala represivna ideologija, čeprav je bila na začetku osvobajajoča. Prepričan je bil, da znanost v pluralistični družbi ne sme imeti preveč vpliva.

V knjigi Spoznanje za svobodne ljudi avtor nadaljuje z raziskovanjem in izgrajevanjem teze, ki jo je začel že v knjigi Proti metodi (1975): postopki znanosti se ne podrejajo nobeni skupni shemi, niso racionalni v smislu takšnih shem, saj se tudi pametni ljudje ne držijo racionalnih metod. Pametni ljudje -  oportunisti uporabljajo tiste duhovne in materialne pripomočke, za katere je videti, da bi v določeni situaciji najverjetneje vodili do cilja. Avtor si zastavlja in odgovarja na vprašanje kako državljan presoja institucije, ki ga obdajajo in živijo od njegovega denarja ter zagovarja tezo, da vsak državljan v svobodni družbi uporablja merila tradicije, ki ji pripada.