Zbornik
Sodobna literarna teorija
:
Prevedli: Uroš Grilc, Nataša Hrastnik-Blatnik, Nikola-David Jeffs, Katarina Jerin, Saš Jovanovski, Suzana Koncut, Vesna Maher, Stojan Pelko, Simona Perpar, Aleš Pogačnik, Vid Snoj, Sonja Strgaršek, Marjan Šimenc in Tomo Virk
Uredil in spremno besedo napisal: Aleš Pogačnik
TD 01
ISBN: 961-6174-00-2
Ljubljana 1995, 256 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €V zborniku so zajete teoretske smeri, ki so označile spremembe v praksi literarne vede 20. stoletja in bile doslej v slovenski literarni vedi zgolj bežno (ali pa sploh ne) obravnavane oziroma se je nanje gledalo z neko določeno sumničavostjo; najbolj znan primer bi bila na primer "neustreznost" lacanovskih interpretacij literature. Gre torej za posredovanje tistih usmeritev v literarni teoriji, ki lahko veljajo za reprezentativne, razvojno odločilne in še zmeraj aktualne tudi v našem kulturnem prostoru. Doslej smo jih v slovenskem prevodu lahko spoznavali samo prek posamičnih, sporadičnih, nepovezanih objav, zbornik pa ponuja celovit pregled problematike s pomočjo sintetično preglednih in ključnih besedil, ki so povezani v večje problemske sklope.