George Herbert Mead
Um, sebstvo, družba
Naslov izvirnika: Mind, Self & Society
Spremna beseda: Dušan Rutar
Prevedli: Dušica Pogačnik in Živa Pogačnik
Uredila: Marjan Šimenc in Dušan Rutar
TD 02
ISBN: 961-6174-13-4
Ljubljana 1997, 312 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Meadov tekst, oziroma zapiski njegovih predavanj iz leta 1927, je klasično delo sociologije in socialne psihologije. Georg Herbert Mead, ameriški filozof, sociolog in psiholog, po svoji osnovni usmeritvi pragmatist in Freudov sodobnik, je miselno prodoren in univerzalen pisec. V svojem delu razlaga družbeni izvor zavesti in jaza. Vodilna misel knjige je "simbolna interakcija", tj. z jezikovnimi in drugimi simboli posredovana človekova družbena dejavnost. Izjemno argumentirano prikaže proces izoblikovanja kompleksnih interakcijskih struktur, še zlasti njihovega ponotranjenja v subjektu. Pokaže, kako v tem procesu nastaja oblikovanje jezikovne komunikacije mišljenja in duševne strukture. Tako njegova teorija o družbeni konstrukciji subjekta v procesu ponotranjenja komunikacijske dejavnosti pomembno dopolnjuje podobo o notranjih povezavah subjekta in družbe, ki jo je zastavil že Freud.