Douglass C. North
Inštitucije, inštitucionalne spremembe in ekonomska uspešnost
Naslov izvirnika: Institutions, Institutional Change and Economic Performance
:
Prevedla: Polona Mertelj
Uredil: Janez Šušteršič
TD 05
ISBN: 961-6174-24-X
Ljubljana 1998, 156 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Avtor je ekonomski zgodovinar, ki je vzporedno s preučevanjem zlasti ameriške ekonomske zgodovine izoblikoval lastno ekonomsko teorijo inštitucij in zgodovinskega razvoja. Njegova teorija se je uveljavila do te mere, da velja North za utemeljitelja "nove inštitucionalne ekonomije" in da je leta 1993 prejel Nobelovo nagrado. Knjiga je njegovo temeljno teoretsko delo, ki je vseskozi tesno navezano na glavni tok sodobne ekonomije, teoretsko nadgrajevanje obstoječe ekonomske znanosti pa omeji na njeni najbolj kritični točki - na predpostavki racionalnosti posameznika in popolnosti trga.