Thomas S. Kuhn
Struktura znanstvenih revolucij
Naslov izvirnika: The structure of scientific revolutions
:
Prevedla: Gorazd Jurman in Simon Krek
Uredila: Alenka Hladnik in Marjan Šimenc
TD 06
ISBN: 961-6174-28-2
Ljubljana 1998, 212 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Avtor uvede v teorijo znanosti nov pojem znanstvene paradigme, tj. kompleksa vodilne teorije, raziskovalnih metod, filozofskih utemeljitev in vzorčnih uporab teorije. V njenem okviru poteka tako raziskovanje kot tudi tolmačenje realnosti, izbira relevantnih primerov, opis dejstev in proces učenja znotraj znanstvene skupnosti. Razvoj znanosti poteka skozi različne "revolucionarne" prelome, v katerih se ruši nekdanja paradigma in vzpostavlja nova. Znanstvene revolucije so krizni prehodi, kjer bistveno delujejo psihološki in socialni dejavniki, ne pa predvsem izkustvo, znanje in argument.