Zbornik
Uvod v umetnostno zgodovino
Naslov izvirnika: Kunstgeschichte. Eine Einf
:
Prevedli: Samo Krušič, Alfred Leskovec, Amalija Maček-Mrgole, Renata Novak, Mojca Savski in Špela Virant
Uredil: Matej Klemenčič
TD 07
ISBN: 961-6174-23-1
Ljubljana 1998, 360 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Zbornik je delo, ki slovenskemu bralcu ponuja kvaliteten in sodoben pregled problematike umetnostne zgodovine in ima značaj celovitega študijskega priročnika. Odlikuje ga širok tematski razpon, preglednost in sistematičnost. Zbrana besedila so utemeljena z interpretacijskimi postopki in podkrepljena z nazornimi konkretnimi primeri. V kratkih in jedrnatih razpravah so predstavljene vse temeljne umetnostnozgodovinske metode ter novejši pristopi, ki so pri nas še nekoliko na obrobju stroke - semiotika, feministična kritika in psihoanaliza