Rudolf Arnheim
Film kot umetnost
Naslov izvirnika: Film als Art
Spremna beseda: Vid Pečjak
Prevedla: Petra Kaloh
Uredil: Miha Peče
TD 12
ISBN: 961-6174-51-7
Ljubljana 2000, 168 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Rudolf Arnheim, ki je po letu 1940 živel in delal v ZDA, je to delo, napisano v nemščini v tridesetih letih, prevedel in priredil v petdesetih letih za angleško govoreče bralstvo. V Ameriki je bila knjiga že mnogokrat ponatisnjena, kar priča o tem, da ne gre zgolj za dokument iz zgodovine teorije filma, ampak za pravo temeljno delo s tega področja.

V knjigi avtor obravnava film kot umetnost in prepričljivo dokazuje, zakaj ga je potrebno tako razumeti. Pri tem izhaja iz svojega temeljitega in širokega poznavanja psihologije percepcije. Glede na čas, v katerem je bilo napisano, pojasnjuje, da fotografska in filmska podoba nista samo naslikava vidne stvarnosti, ampak da s svojimi sredstvi širita polje percepcije. Arnheim tako zelo nazorno opiše lastnosti filma, postopke njegove izdelave in oblike dojemanja filmskih sporočil. V razvijanju svoje interpretacije pa se je skliceval na vrsto dotedanjih nemih filmov. Delo je nepogrešljiv uvod v razumevanje filma in dokument iz zgodovine filmske teorije.