John W. Gough
Družbena pogodba
Kritična študija njenega razvoja
Naslov izvirnika: The Social Contract. A Critical Study of its development
Spremna beseda in strokovni pregled: Igor Pribac
Prevedli: Luka Omladič, Tomaž Jereb, Andrej Hawlina, Sergej Pečovnik in Amanda Saksida
:
TD 16
ISBN: 961-6174-32-0
Ljubljana 2001, 324 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Goughova knjiga nudi natančno to, kar obljublja v naslovu in podnaslovu - kritično študijo razvoja in zgodovine neke ideje in sicer ideje kontraktualizma od starogrških začetkov, Rima in srednjega veka, prek razcveta teorije o družbeni pogodbi v 17. in 18. stoletju, do njenega zatona v 19. stoletju.
Avtor najprej poda kratko izhodiščno opredelitev pojma, nato seže k njegovim prvim nakazovanjem v zgodovini Zahoda in zatem z enakomerno pozornostjo spremlja njegove razvojne faze in premene skozi zgodovino. Prikaz izdatno dokumentira s ključnimi navedki avtorjev, o katerih razpravlja. Goughova osredotočenost na analizo pa ne ostane slepa za politični kontekst, v katerega se umeščajo predstavljena stališča.