Jean-Claude Milner
Uvod v znanost o govorici
Skrajšana izdaja
Naslov izvirnika: Introduction à une science du langage (Édition abrégée)
:
Prevedla: Katarina Rotar
Uredil: Zdravko Kobe
TD 18
ISBN: 961-6174-36-3
Ljubljana 2001, 276 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Prevod skrajšane izdaje Milnerjeve knjige, ki je izšla leta 1989 in že nekaj let po izidu postala klasično delo, je nujen prispevek k slovenski lingvistični in nasploh humanistični literaturi.

Knjiga se loteva skrajno ambicioznega projekta, namreč skozi sila heterogene in nasprotujoče si lingvistične šole izpostaviti tisto, kar je vsem skupno. To pa je prizadevanje, da se lingvistiko afirmira kot znanost.

Knjiga tako v prvem delu podaja nekakšno epistemologijo lingvistike in opredeli njen predmet, v drugem delu pa avtor razvija enega ključnih lingvističnih pojmov, pojem dispozitiva.
Tretji del znanost o govorici naveže na nekatere druge znanosti in jo poveže z vprašanjem kulture.
Knjiga v slovenskem prostoru zapolnjuje vrzel na področju lingvistične teorije.