Gottlob Frege
Osnove aritmetike in drugi spisi
Naslov izvirnika: Grundlagen der Arithmetik, Funktion und Begriff, Über Sinn und Bedeutung, Über Begriff und Gegenstand
:
Prevedli: Borut Cerkovnik, Tomaž Erzar, Zdravko Kobe, Jure Simoniti in Lucija Ana Simoniti
Uredila: Borut Cerkovnik in Zdravko Kobe
TD 19
ISBN: 961-6174-37-1
Ljubljana 2001, 188 str.
Polna cena: 8,00 €
Cena s popustom: 8,00 €Gottlob Frege (1848-1925), mislec na presečišču med matematiko in filozofijo, je eden od utemeljiteljev sodobne matematične logike in nasploh tako imenovane analitične filozofije. Sam si je proti poskusom psihološke utemeljitve logike prizadeval pokazati objektivno veljavnost zakonov mišljenja.
Osnove aritmetike iz leta 1884 so posvečene definiciji števila. V uvodnem delu, ki se bere kot dobro napisan prikaz zgodovine filozofije, Frege opozori na pomanjkljivosti tedaj uveljavljenih opredelitev števila, npr. pri Leibnizu, Kantu ali Millu, nato pa se v nadaljevanju v več poskusih dokoplje do razvitja lastne definicije. Izkaže se, da je za rešitev tega na prvi pogled suhoparnega matematičnega problema treba pretresti najbolj temeljna filozofska vprašanja: Kakšno je razmerje med mišljenjem in bitjo? Kdaj ima pojem svoj predmet? Kako je sam pojem lahko predmet pojma? Kaj pomeni biti? Poleg Osnov aritmetike so v izdajo vključeni prevodi treh Fregejevih člankov, ki so pustili globoke sledi v sodobni filozofiji jezika, npr. o razliki med smislom in pomenom, tako da pričujoča knjiga pravzaprav prinaša reprezentativen izbor Fregejevih filozofskih spisov.